Информација о директним страним улагањима у ФБиХ у 2021. години

 • 15.09.2022.
 • Информација о директним страним улагањима у ФБиХ у 2021. години

  Влада ФБиХ је усвојила информацију Федералног министарства трговине о директним страним улагањима у Федерацији БиХ за 2021. годину.

  У информацији је наведено да је, према подацима Централне банке БиХ, стање директних страних улагања (ДСУ) у раздобљу од 2012. до 2021. године у Федерацији БиХ износило 10.221,9 милиона КМ.

  У 2021. години директна страна улагања у Босни и Херцеговини износила су 971,2 милиона КМ, од којих се на Федерацију БиХ односи 825,6 милиона КМ. 

  Такођер, у прошлој години био је значајно већи прилив улагања у ФБиХ у односу на 2020. годину који су, према ревидираним подацима, износили 447,2 милиона КМ.

  Водећих пет земаља инвеститора по износу улагања у 2021. години у Федерацији БиХ, чији збирни износ улагања износи 595 милиона КМ, биле су Швицарска (223,1 милион КМ), Турска (146,6 милиона КМ), Њемачка (91,3 милиона КМ), Аустрија (70,8 милиона КМ) и Хрватска (63,3 милиона КМ).

  Истовремено је укупно смањење страног капитала настало његовом продајом, уступањем цјелокупног или дијела капитала и брисања из регистра износило 83,4 милиона КМ.

  Када је ријеч о директним страним улагањима према дјелатности, највеће инвестиције од 166,5 милиона КМ односиле су се на трговину на мало (осим трговине моторним возилима и мотоциклима) и од 107,5 милиона КМ на производњу готових металних производа (осим машина и опреме).