БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Федерација Босне и Херцеговине

Влада Федерације Босне и Херцеговине

Hronološki registar uredbi objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2018. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR UREDBI OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BiH"U 2018 godini


    

«Službene novine Federacije BiH», broj 3/18 

   /17.1.2018./
  1. UREDBA o prestanku važenja Uredbe o načinu i postupku raspolaganja oduzetom robom od pravnih i fizičkih lica (bosanski jezik)
   UREDBA o prestanku važenja Uredbe o načinu i postupku raspolaganja oduzetom robom od pravnih i fizičkih lica (hrvatski jezik)
  2. UREDBA o činovima službenika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine
   «Službene novine Federacije BiH», broj 11/18 /14.2.2018./
  3. UREDBA o uspostavi maloljetničkog zatvora u Orašju (bosanski jezik)
   UREDBA o uspostavi maloljetničkog zatvora u Orašju (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 27/18 /11.4.2018./
  4. UREDBA o uslovima i postupku za dodjelu pomoći male vrijednosti - de minimis pomoć (bosanski jezik)
   UREDBA o uvjetima i postupku za dodjelu potpore male vrijednosti - de minimis potpora (hrvatski jezik)
  5. UREDBA o uslovima za dodjelu državne pomoći u obliku naknade za obavljanje i izvršenje javnih usluga privrednim subjektima kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg ekonomskog interesa (bosanski jezik)
   UREDBA o uvjetima za dodjelu državne potpore u obliku naknade za obavljanje i izvršenje javnih usluga gospodarskim subjektima kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg ekonomskog interesa (hrvatski jezik)
  6. UREDBA o namjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o namjeni, kriterijima i uvjetima za dodjelu državne potpore u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 29/18 /18.4.2018./
  7. UREDBA o zaštitnom znaku Arhiva Federacije i vrsti, kriterijima i postupku dodjele priznanja u oblasti arhivske djelatnosti (bosanski jezik)
   UREDBA o zaštitnom znaku Arhiva Federacije i vrsti, kriterijima i postupku dodjele priznanja u oblasti arhivističke djelatnosti (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 36/18 /11.5.2018./
  8. UREDBA o izmjenama Uredbe o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama Uredbe o privatnim agencijama za posredovanje u upošljavanju (hrvatski jezik)

«Službene novine Federacije BiH», broj 44/18 

   /6.6.2018./

 1. UREDBA o izmjeni Uredbe o postupku verifikovanja potraživanja i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjeni Uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 69/18 /31.8.2018./
 2. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o činovima službenika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o činovima službenika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 77/18 /28.9.2018./
 3. UREDBA o organizovanju federalnih specijaliziranih jedinica civilne zaštite (bosanski jezik)
  UREDBA o organiziranju federalnih specijaliziranih postrojbi civilne zaštite (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 84/18 /24.10.2018./
 4. UREDBA o provođenju postupka digitalizacije zbirki isprava registra poslovnih subjekata (bosanski jezik)
  UREDBA o provedbi postupka digitalizacije zbirki isprava registra poslovnih subjekata (hrvatski jezik)
 5. UREDBA o izmjenama Uredbe o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama Uredbe o financijskoj konsolidaciji gospodarskih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 87/18 /2.11.2018./
 6. UREDBA o provođenju energetskih audita i izdavanju energijskog certifikata (bosanski jezik)
  UREDBA o provođenju energetskih audita i izdavanju energijskog certifikata (hrvatski jezik)
 7. UREDBA o uslovima za davanje i oduzimanje ovlaštenja za obavljanje energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada (bosanski jezik)
  UREDBA o uvjetima za davanje i oduzimanje ovlasti za obavljanje energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 97/18 /5.12.2018./
 8. UREDBA o informacionom sistemu upravljanja otpadom (bosanski jezik)
  UREDBA o informacijskom sustavu upravljanja otpadom (hrvatski jezik) 
  «Službene novine Federacije BiH», broj 101/18 /19.12.2018./
 9. UREDBA o izmjeni i dopuni Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjeni i dopuni Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije (hrvatski jezik)