Hronoloski registar rjesenja objavljenih u " Sluzbenim novinama FBiH" u 1997. godini

HRONOLOSKI REGISTAR RJESENJA OBJAVLJENIH U "SLUZBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH"
U 1997. GODINI

 

“Službene novine Federacije BiH”, broj 4/97
1. RJESENJE o imenovanju direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji
                       Bosne i Hercegovine

2. RJESENJE o imenovanju zamjenika direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji
                      Bosne i Hercegovine

3. RJESENJE o razrjesenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu socijalne
                      politike, raseljenih osoba i izbjeglica

4. RJESENJE o imenovanju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu socijalne politike,
                      raseljenih osoba i izbjeglica

“Službene novine Federacije BiH”, broj 8/97
5. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra unutrasnjih poslova komandanta
                      Antiteroristicke jedinice

6. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra unutrasnjih poslova komandanda Jedinice za
                      osiguranje licnosti i zgrada

7. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra unutrasnjih poslova direktora Srednje
                       policijske skole

8. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra unutrasnjih poslova Sektor kriminalisticke
                      policije

9. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra unutrasnjih poslova Sektor
                       materijalnofinancijskih poslova

10. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra unutrasnjih poslova Sektor veze,
                       kriptozastite i informatike

11. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra unutrasnjih poslova Sektor za
                       analitickoinformativne poslove

12. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra unutrasnjih poslova Sektor za pravne i
                      kadrovske poslove

13. RJESENJE o postavljenju glavnog federalnog inspektora rukovodioca Odjeljenja za
                       kontrolu zakonitosti rada Federalnog ministarstva

14. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra odbrane za pravne poslove
15. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra odbrane za personal
16. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra odbrane za informiranje i kulturu
17. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra odbrane za sigurnosne/bezbjednosne i
                      obavjestajne poslove

18. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra odbrane za vojnu obvezu i mobilizaciju
19. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra odbrane za obrambene pripreme
20. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra odbrane za civilnu zastitu
21. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra odbrane za telekomunikacije
22. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra odbrane za logistiku
23. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra odbrane za vojnu industriju
24. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra odbrane za glavnu inspekciju
25. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra odbrane za materijalno i finansijsko
                       poslovanje

26. RJESENJE o razrjesenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu finansija
27. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu finansija
28. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu finansija
29. RJESENJE o razrjesenju zamjenika direktora Federalne uprave za pitanja boraca i
                       invalida odbrambenooslobodilackog rata Federalne uprave za pitanja boraca
                       i invalida domovinskog rata

30. RJESENJE o postavljenju zamjenika direktora Federalne uprave za pitanja boraca i
                      invalida odbrambenooslobodilackog rata Federalne uprave za pitanja boraca
                       i invalida domovinskog rata

31. RJESENJE o razrjesenju duznosti upravnika Okruznog zatvora u Tuzli
32. RJESENJE o postavljenju upravnika Okruznog zatvora u Tuzli
“Službene novine Federacije BiH”, broj 9/97
33. RJESENJE o imenovanju Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u
                       Federaciji Bosne i Hercegovine

34. RJESENJE o imenovanju Upravnog odbora Zavoda za racunovodstvo i reviziju Federacije
                      Bosne i Hercegovine

35. RJESENJE o postavljenju direktora Federalne uprave za geodetske i imovinskopravne
                       poslove

36. RJESENJE o postavljenju zamjenika direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko
                      pravne poslove

37. RJESENJE o postavljenju direktora Federalnog zavoda za statistiku
38. RJESENJE o postavljenju zamjenika direktora Federalnog zavoda za statistiku
39. RJESENJE o postavljenju direktora Federalnog meteoroloskog zavoda
40. RJESENJE o postavljenju zamjenika direktora Federalnog meteoroloskog zavoda
41. RJESENJE o postavljenju direktora Federalne direkcije robnih rezervi
42. RJESENJE o postavljenju zamjenika direktora Federalne direkcije robnih rezervi
43. RJESENJE o razrjesenju pomocnika federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i
                       sumarstva

44. RJESENJE o postavljenju pomocnika federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i
                      sumarstva

45. RJESENJE o postavljenju direktora Jedinice za implementaciju projekta "Osnovne bolnicke
                      sluzbe"

46. RJESENJE o postavljenju direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja
47. RJESENJE o postavljenju zamjenika direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja
“Službene novine Federacije BiH”, broj 11/97
48. RJESENJE o razrjesenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu trgovine
49. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu trgovine
“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/97
50. RJESENJE o razrjesenju generalnog direktora Poreske uprave Federacije
                       Bosne i Hercegovine

51. RJESENJE o postavljenju generalnog direktora Poreske uprave Federacije
                       Bosne i Hercegovine

52. RJESENJE o postavljenju direktora Arhiva Federacije
53. RJESENJE o postavljenju zamjenika direktora Arhiva Federacije
54. RJESENJE o obrazovanju radne grupe
“Službene novine Federacije BiH”, broj 15/97
55. RJESENJE o razrjesenju glavnog federalnog inspektora-rukovodioca Odjeljenja za kontrolu
                      zakonitosti rada Federalnog ministarstva unutrasnjih poslova

56. RJESENJE o imenovanju Komisije za uvjetni otpust osudjenih lica koja kaznu zatvora
                      izdrzavaju u kazneno-popravnim organizacijama Federacije Bosne i Hercegovine

57. RJESENJE o postavljenju upravnika Kaznenopopravnog doma u Zenici
58. RJESENJE o postavljenju upravnika Okruznog zatvora u Bihacu
59. RJESENJE o postavljenju upravnika Okruznog zatvora u Orasju
60. RJESENJE o razrjesenju upravnika Okrunzog zatvora u Orasju
61. RJESENJE o postavljenju koordinatora Ureda federalnih organa uprave za podrucje
                       opcine Brcko

62. RJESENJE o postavljenju zamjenika koordinatora Ureda federalnih organa uprave
                       za podrucje opcine Brcko

“Službene novine Federacije BiH”, broj 18/97
63. RJESENJE o postavljenju direktora Sluzbe za zajednicke poslove organa i tijela
                       Federacije BiH

64. RJESENJE o postavljenju zamjenika direktora Sluzbe za zajednicke poslove organa i tijela
                      Federacije BiH

65. RJESENJE o razrjesenju direktora Zavoda za javnu upravu
66. RJESENJE o postavljenju direktora Zavoda za javnu upravu
67. RJESENJE o razrjesenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu poljoprivrede,
                       vodoprivrede i sumarstva

68. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu poljoprivrede,
                       vodoprivrede i sumarstva

69. RJESENJE o postavljenju glavnog federalnog sumarskog inspektora u Federalnom
                       ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i sumarstva

70. RJESENJE o postavljenju glavnog federalnog sumarskog inspektora u Federalnom
                       ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i sumarstva

71. RJESENJE o razrjesenju i privremenom imenovanju clanova Upravnog odbora Zemaljskog
                      muzeja Bosne i Hercegovine

72. RJESENJE o razrjesenju i imenovanju clanova Upravnog odbora Muzeja knjizevnosti
                       i pozorisne umjetnosti

“Službene novine Federacije BiH”, broj 21/97
73. RJESENJE o razrjesenju direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja
74. RJESENJE o postavljenju direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja
75. RJESENJE o postavljenju pomocnika direktora Federalne uprave za pitanja boraca i
                       invalida odbrambeno-oslobodilackog rata-Federalne uprave za pitanja boraca i
                       invalida domovinskog rata

76. RJESENJE o postavljenju pomocnika direktora Federalne uprave za pitanja boraca i
                       invalida dbrambeno-oslobodilackog rata-Federalne uprave za pitanja boraca i
                       invalida domovinskog rata

77. RJESENJE o postavljenju pomocnika direktora Federalne uprave za pitanja boraca i
                       invalida odbrambeno-oslobodilackog rata-Federalne uprave za
                       pitanja boraca i invalida domovinskog rata

78. RJESENJE o davanju saglasnosti na imenovanje direktora Zavoda za racunovodstvo i
                       reviziju Federacije BiH

79. RJESENJE o davnju saglasnosti na imenovanje zamjenika direktora Zavoda za
                       racunovodstvo i reviziju Federacije BiH

“Službene novine Federacije BiH”, broj 24/97
80. RJESENJE o postavljenju pomocnika direktora Federalnog meteoroloskog zavoda
                       Sektor astronomije

81. RJESENJE o postavljenju pomocnika direktora Federalnog meteoroloskog zavoda
                       Sektor za razvoj i zajednicke poslove

82. RJESENJE o postavljenju pomocnika direktora Federalnog meteoroloskog zavoda
                       Sektor bdijenja

83. RJESENJE o postavljenju pomocnika direktora Federalne uprave za geodetske i
                       imovinskopravne poslove-Sektor za premjer i komasaciju zemljista

84. RJESENJE o postavljenju pomocnika direktora Federalne uprave za geodetske i
                       imovinskopravne poslove-Sektor za katastar nekretnina

85. RJESENJE o postavljenju pomocnika direktora Federalne uprave za geodetske i
                       imovinskopravne poslove-Sektor za imovinskopravne i opce poslove

86. RJESENJE o postavljenju pomocnika direktora Arhiva Federacije-Sektor za upravne
                       poslove i zastitu gradje van arhiva

87. RJESENJE o postavljenju pomocnika direktora Arhiva Federacije-Sektor za poslove
                       smjestaja, zastite i obrade arhivske gradje u arhivu

88. RJESENJE o postavljenju pomocnika direktora Arhiva Federacije-Sektor za IN-DOC
                       sluzbu, znanstveno-istrazivacke, izdavacke i kulturno-obrazovne poslove

89. RJESENJE o razrjesenju clanova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo
                       Federacije BiH

90. RJESENJE o imenovanju clanova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije
                       Bosne i Hercegovine

91. RJESENJE o postavljenju Predsjedavajuceg i Dopredsjedavajuceg Federalne komisije za
                       nestale osobe

92. RJESENJE o postavljenju pomocnika direktora Federalnog zavoda za statistiku-Sektor za
                       plan i razvoj

93. RJESENJE o postavljenju pomocnika direktora Federalnog zavoda za statistiku-Sektor
                       nacionalnih racuna i cijena

94. RJESENJE o postavljenju pomocnika direktora Federalnog zavoda za statistiku-Sektor
                       drustvenih statistika

95. RJESENJE o razrjesenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu socijalna politike,
                       raseljenih osoba i izbjeglica

96. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu socijalne politike,
                       raseljenih osoba i izbjeglica

97. RJESENJE o davanju saglasnosti za imenovanje Komisije Federalnog ministarstva
                       finansijafinancija  za vodjenje prekrsajnog postupka

98. RJESENJE o imenovanju clanova Odbora povjerenika Fondacije za zaposljavanje, obuku,
                       demobilizaciju, reintegraciju i javne radove

99. RJESENJE o imenovanju direktora Ureda za nadzor za poslovanje nad drustvom za
                       osiguranje

100. RJESENJE o imenovanju clanova Savjeta Ureda za nadzor nad poslovanjem drustva za
                       osiguranje

101. RJESENJE o postavljenju pomocnika direktora Federalne direkcije robnih rezervi
102. RJESENJE o razrjesenju glavnog federalnog sanitarnog inspektora u Federalnom
                       ministarstvu zdravstva

103. RJESENJE o postavljenju glavnog federalnog sanitarnog inspektora u Federalnom
                       ministarstvu zdravstva

104. RJESENJE o postavljenju pomocnika direktora Federalne direkcije robnih rezervi
105. RJESENJE o postavljenju pomocnika direktora Federalne direkcije robnih rezervi
106. RJESENJE o razrjesenju i privremenom imenovanju clana Upravnog odbora
                       Orijentalnog instituta u Sarajevu

“Službene novine Federacije BiH”, broj 26/97
107. RJESENJE o razrjesenju glavnog federalnog inspektora u Federalnom ministarstvu pravde
108. RJESENJE o postavljenju glavnog federalnog inspektora u Federalnom ministarstvu
                       pravde

109. RJESENJE o razrjesenju pomocnika direktora Federalnog zavoda za statistiku
110. RJESENJE o razrjesenju i imenovanju clana Upravnog odbora povjerenika Fondacije za
                       zaposljavanje, obuku, demobilizaciju, reintegraciju i javne radove

111. RJESENJE o privremenom imenovanju clanova Upravnog odbora Historijskog muzeja
                       Bosne i Hercegovine

“Službene novine Federacije BiH”, broj 27/97
112. RJESENJE o imenovanju generalnog direktora Investicijske banke Federacije Bosne i
                       Hercegovine

113. RJESENJE o imenovanju zamjenika generalnog direktora Investicijske banke F BiH
114. RJESENJE o imenovanju Upravnog odbora Investicijske banke F BiH
“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/97
115. RJESENJE o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i clanova Federalne grupe
                       za atomsku energiju

“Službene novine Federacije BiH”, broj 31/97
116. RJESENJE o imenovanju vrsioca duznosti direktora Federalnog centra za uklanjanje mina
                       i neeksplodiranih ubojnih sredstava