ФМРСП: Обавијест о почетку исплате дјечјег додатка за период октобар-децембар 2022. године

 • 30.01.2023.
 • ФМРСП: Обавијест о почетку исплате дјечјег додатка за период октобар-децембар 2022. године

  Федерално министарство рада и социјалне политике поводом упита великог броја грађана о почетку исплате дјечјег додатка по основу Закона о материјалној подршци породицама с дјецом, обавјештава да је ово право исплаћено за сва она рјешења која су надлежни центри за социјални рад, односно опћинске службе социјалне заштите кроз електронску базу података правноснажно закључили са 31.12.2022. године.

  Када је ријеч о рјешењима која су постала правноснажна након овога датума или ће то тек постати у наредном периоду, дјечји додатак ће се исплатити из Буџета Федерације БиХ за 2023. годину при чему ће бити ретроактивно обухваћени и претходни мјесеци.

   

  Из Министарства истичу да надлежни центри за социјални рад, односно опћинске службе социјалне заштите кроз електронску базу података доносе и закључују правоснажна рјешења о признавању права на дјечји додатак по федералном пропису, те се за све додатне информације о статуса њихових захтјева грађани требају обратити овим институцијама.

  То се посебно односи на оне ситуације у којима је особа запримила рјешење о признавању права на дјечји додатак до прве половине децембра 2022. године, а којој нису исплаћена средства, као и оне у којима особа није добила рјешење, иако је захтјев поднесен у претходној години и слично. Такођер, с обзиром да су приликом вршења исплата поједине банке упозориле на одређени број погрешно унесених назива банака, као и бројева банковних рачуна, скреће се пажња на потребу пажљиве провјере ових података прије него буду достављени Министарству, а како не би дошло до непотребних кашњења у исплатама. То се односи и на ситуације у којима је корисник у међувремену промијенио банку што није правовремено пријављено, нити коригирано.

   

  Уважавајући захтјеве и потребе грађана за брзом и ефикасном администрацијом,  Федерално министарство још једном скреће пажњу на чињеницу да је усвајање више реформских прописа на федералном, те кантоналном нивоу створило велике изазове за цјелокупни систем социјалне и дјечје заштите у Федерацији БиХ, а посебно за центре за социјални рад, односно опћинске службе социјалне заштите који у овом тренутку, унаточ својим скромним капацитетима, носе највећи терет одговорности у њиховој проведби. Стога Министарство још једном апелира на опћинске и градске органе управе да уложе максималне напоре на јачању капацитета ових служби како би могли адекватно обављати повјерене послова и задатке, те пружити помоћ и подршку сваком појединцу и породици који се нађу у стању социјалне потребе. Само ће се на тај начин моћи превазићи уочени проблеми у кашњењу рјешавања запримљених захтјева странака, што укључује и захтјеве за остваривање права на дјечји додатак.

   

  Такођер, из Министарства подсјећају да је од почетка ове године у примјени Одлука Владе Федерације БиХ о износу најниже плаће за 2023. годину, а чиме је повећана основица за обрачун дјечјег додатка, који ће у 2023. години умјесто досадашњих 103,17 КМ износити 113,24 КМ.

  С обзиром да је Буџет Федерације БиХ за 2023. годину усвојен, дјечији додатак по федералном пропису бит ће исплаћен до краја фебруара за сва рјешења која су постала правоснажна закључно с 31.1.2023. године, а свака наредна исплата до краја текућег мјесеца за претходни мјесец.

   

  Из Федералног министарства истичу да су по основу правоснажих рјешења исплаћене накнаде за укупно 8.884 корисника с подручја цијеле Федерације БиХ за што је из федералног буџета издвојено 2.308.119,24 КМ.

  Детаљи о наведеним исплатама могу се погледати у табели Министарства.