Допуна Одлуке за кориштење земљишних честица на Коридору Вц

 • 15.09.2022.
 • Допуна Одлуке за кориштење земљишних честица на Коридору Вц

  Влада Федерације БиХ је на приједлог Федералног министарства промета и комуникација допунила Одлуку о давању сагласности за кориштење земљишних честица јавног добра за потребе изградње аутоцесте на Коридору Вц, дионица Путниково Брдо – Медаково.

  Допуна се односи на додавање нових земљишних честица ради њихове експропријације.

   У образложењу Федералног министарства промета и комуникација наведено је да је ова одлука допуњена на иницијативу ЈП Аутоцесте Федерације БиХ д.о.о. Мостар у којој су побројане нове честице јавног добра, а које нису обухваћене раније донесеним одлукама Владе Федерације БиХ.

  Како би се могао довршити процес експропријације, а ради несметаног уласка у посјед и почетка радова на изградњи дионице Путниково Брдо - Медаково, допуњена је ова одлуку.

  Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеним новинама Федерације БиХ.