БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Федерација Босне и Херцеговине

Влада Федерације Босне и Херцеговине

Analiza ulja iz robnih rezervi

  • 14.12.2007.
  • Na osnovu peroksidne analize i Krajsove reakcije jestivog suncokretovog ulja “Sunce”, koje je Federalna direkcija za robne rezerve pustila u promet u Federaciji BiH, na urgentnu inicijativu Federalne uprave za inspekcijske poslove, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH ustanovio je da su gore navedeni parametri utvrdili da je nalaz negativan, tj. ulje ne pokazuje užeglost, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.