Активности у поступку издавања енергетске дозволе за изградњу вјетроелектране Широка Драга

 • 12.01.2023.
 • Активности у поступку издавања енергетске дозволе за изградњу вјетроелектране Широка Драга

  Влада Федерације БиХ данас је, на приједлог Федералног министарства енергије, рударства и индустрије, усвојила информацију о активностима и дала претходну сагласност овом министарству у поступку издавања Енергетске дозволе привредном друштву Имрес д.о.о. Ливно, за изградњу вјетроелектране Широка Драга на планинском подручју брда Камешница, на подручју опћина Ливно и Томиславград.

  У информацији је, између осталог, наведено да је пројектом предвиђено позиционирање 19 вјетроагрегата јединичне снаге 6,6 МW, укупно инсталисане снаге 125,4 МW (19x6,6 МW), те планираном годишњом производњом електричне енергије од 403 ГWх.

  Пројект вјетропарка Широка Драга започет је 2009. године континуираним праћењем брзине и смјера вјетра. На основу добивених података, закључено је да наведена локација нуди огроман ресурсни потенцијал.

  Информација садржи и хронологију активности и статус пројекта изградње ВЕ Широка Драга. 

  У складу са важећим прописима из области енергије, за изградњу нових и реконструкцију постојећих производних електроенергетских објеката у Федерацији БиХ, чија је инсталисана снага већа од 30 МW, енергетску дозволу издаје Федерално министарство енергије, рударства и индустрије уз претходну сагласност Владе и Парламента ФБиХ. 

  Премијер Федерације БиХ задужен је да данашњу информацију о активностима у поступку издавања Енергетске дозволе привредном друштву Имрес д.о.о. Ливно, са закључком упути Парламенту ФБиХ на разматрање и усвајање.

  Наиме, када је у питању градња вјетроелектрана у складу са стратешким планом и програмом развоја енергетског сектора ФБиХ, истакнуто је у информацији, Федерално министарство енергије, рударства и индустрије до сада је издало седам претходних сагласности за прикључак на преносну мрежу и то за ВЕ Подвележје, ВЕ Месиховина, ВЕ Јеловача, ВЕ Баљци, ВЕ Оштрц, Ивовик и Сузлон Wинд Енергy у укупном износу од 321,4 МW инсталисаних капацитета вјетроелектрана у ФБиХ.