Aktivnosti u postupku izdavanja energetske dozvole za izgradnju vjetroelektrane Široka Draga

  • 12.01.2023.
  • Aktivnosti u postupku izdavanja energetske dozvole za izgradnju vjetroelektrane Široka Draga