3. сједница Владе ФБиХ

 • 19.05.2023.
 • 3. сједница Владе ФБиХ

  25. мај Дан жалости у Федерацији БиХ

  Влада Федерације Босне и Херцеговине је на данашњој сједници у Сарајеву донијела Одлуку о проглашењу 25. маја 2023. године Даном жалости на подручју Федерације Босне и Херцеговине због годишњице масакра тузланске младежи на Тузланској капији 25.5.1995. године.

  Дан жалости се обиљежава обавезним истицањем заставе Босне и Херцеговине на пола копља, односно јарбола, на зградама Владе ФБиХ и институција Федерације БиХ.

  На Дан жалости не могу се одржавати програми културно-забавног карактера на јавним мјестима у Федерацији БиХ. Медијске куће на територији Федерације БиХ дужне су ускладити и прилагодити своје програмске садржаје Дану жалости.

  Кантонима 200.000.000 КМ за структуралне реформе и инфраструктурне пројекте

  Федерална влада је донијела Одлуку о расподјели средстава утврђених Буџетом ФБиХ за 2023. годину Федералном министарству финансија са економског кода „Текући трансфери другим нивоима Власти и фондовима - кантони” у износу од 200.000.000 КМ. Ријеч је о додјели финансијске помоћи буџетима кантона за провођење структуралних реформи и финансирање/суфинансирање инфраструктурних пројеката у омјеру 50 посто напрема 50 посто.

  Критерији за расподјелу средстава кантонима су број становника према Попису становништва, домаћинстава и станова у БиХ из 2013. године, уз примјену пондера за Посавски и Босанско-подрињски кантон.

  На основу утврђених критерија, расподјела кантонима је сљедећа: Унско-санском кантону припашће 23.903.093 КМ, Посавском 7.601.971 КМ, Тузланском 38.928.152 КМ, Зеничко-добојском 31.878.226 КМ, Босанско-подрињском 4.152.192 КМ, Средњобосанском 22.278.273 КМ, Херцеговачко-неретванском 19.419.727 КМ, Западнохерцеговачком 8.301.059 КМ, Кантону Сарајево 36.178.423 КМ и Кантону 10 износ од 7.358.882 КМ.

  Корисници средстава дужни су да извјештај о утрошку средства доставе Федералном министарству финансија најкасније до 31. децембра 2024. године.

  Влада ФБиХ ће средства дозначити на депозитне рачуне буџета кантона у року од 60 дана од дана ступања на снагу одлуке, а у складу с Правилником о начину уплате, припадности и расподјеле јавних прихода у Федерацији БиХ.

  Утврђен текст Јавног позива за финансирање и суфинансирање пројеката од значаја за опћине и градове

  Влада ФБиХ данас је утврдила текст Јавног позива за подношење пријава за финансирање или суфинансирање пројеката, захтјева, иницијатива и осталих активности од значаја за јединице локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине. Јавни оглас ће бити објављен на wеб страници Владе Федерације Босне и Херцеговине, те у дневним новинама, а бит ће отворен до 20.6.2023. године.

  Предмет овог јавног позива је подношење пријава за пројекте, захтјеве и иницијативе ради пружања помоћи у реализацији пројеката изградње и санације инфраструктурних и других објеката од значаја за једнице локалне самоуправе у Федерацији БиХ, као и финансијску помоћ буџетима градова и опћина за финансирање и других активности од значаја из надлежности јединица локалне самоуправе с циљем осигурања функционисања ових нивоа власти.

  Према утврђеном тексту, опћине и градови се могу пријавити за пројекте, захтјеве или иницијативе из области путне и комуналне инфраструктуре, те објекте образовног, спортског и културног карактера. Такођер, позив је и за пријаве осталих објеката и других активности од значаја за јединице локалне самоуправе, као и за финансирање других активности од значаја из надлежности јединица локалне самоуправе.

  Опћи циљ овог јавног позива је финансирање или суфинансирање пројеката, захтјева, иницијатива и осталих активности од значаја за јединице локалне самоуправе у Федерацији БиХ који ће допринијети побољшаној квалитети живота, те производној, социјалној и демографској ревитализацији локалних нивоа власти у ФБиХ.

  Максимална вриједност финансирања за подручје једне јединице локалне самоуправе износи до 1.000.000 КМ. Један подноситељ захтјева може доставити више од једног захтјева у оквиру овог јавног позива, а у том случају се морају предати одвојене апликационе форме и документација уз сваку од њих.

  Јавним позивом утврђени су опћи и посебни критерији, те начин достављања пријаве. Избор пројектних приједлога и потенцијалних корисника вршит ће комисија коју је именовала Влада ФБиХ, а коначну ранг листу утврдит ће Влада посебном одлуком која ће бити објављена у Службеним новинама ФБиХ.

  Ванредно усклађивање пензија од 3,9 посто почиње са исплатом мајске пензије

  Влада Федерације БиХ донијела је данас, на приједлог Федералног министарства рада и социјалне политике, Одлуку којом ће, у складу са чланом 80. Закона о пензијском и инвалидско осигурању ФБиХ, ванредно усклађивање пензија у проценту од 3,9 бити извршено са пензијама за мај 2023. године.

  За реализацију ове одлуке задужује се Федерални завод за пензијско и инвалидско осигурање.

  Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи ранија одлука Владе ФБиХ од 27.4.2023. године о ванредном усклађивању пензија, којом је ово повећање требало почети са исплатом јулске пензије.

  Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објаве у Службеним новинама Федерације БиХ.

  Утврђен Приједлог закона о кориштењу обновљивих извора енергије и ефикасне когенерације ФБиХ

  Влада ФБиХ је, на приједлог Федералног министарства енергије, рударства и индустрије, утврдила Приједлог закона о кориштењу обновљивих извора енергије и ефикасне когенерације и упутила га у парламентарну процедуру.

  Ради се о једном од закона који је, између осталих, Влада ФБиХ на својој првој сједници повукла из парламентарне процедуре.

  Како је образложено, уважавајући чињеницу да су достављени одређени коментари на текст утврђеног приједлога, ресорно федерално министарство је организовало радни састанак свих релевантних институција у енергетском сектору (Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ, Оператор за ОИЕиЕК, представници двије електропривреде, Привредна комора ФБиХ, Удружење послодаваца у ФБиХ, представници Федералног министарства просторног уређења и техничка асистенција УСАИД), како би се размотрили коментари, те направиле одређене промјене, а с циљем добијања што квалитетнијег законског рјешења. На том састанку закључено је да је потребно у одређеним сегментима допунити и измјенити текст овог законског рјешења на начин да се одређене недоумице ријеше, те су у складу с тим достављени приједлози учесника састанка и уврштени.

  Овај закон је, иначе, дио сета од три енергетска закона, заједно са законима о електричној енергији и о енергији и регулацији енергетских дјелатности које је неопходно усвојити ради унапређења законског оквира, те усклађивања с прописима Европске уније.

  Закон о кориштењу обновљивих извора енергије и ефикасне когенерације, између осталог, има за циљ промовирати и регулирати производњу електричне и енергије гријања и хлађења из обновљивих извора енергије и ефикасне когенерације, као и употребе обновљивих извора енергије у транспорту ради потрошње на домаћем тржишту и повећања удјела у укупној потрошњи енергије. Такођер, циљ је обезбјеђење развоја подстицајних мјера, регулаторног оквира и техничке инфраструктуре за обновљиве изворе енергије и ефикасну когенерацију.

  У образложењу текста овог закона, предлагач је навео и то да је Босна и Херцеговина  потписница Уговора о оснивању Енергетске заједнице, те као таква има обавезу да преузме правну стечевину Енергетске заједнице у своје законодавство, између осталог, и из области обновљивих извора енергије. Наведена обавеза је подразумијевала да се уради реформа система подстицаја, односно да се на јаснији и транспарентнији начин додјељују подстицаји како малим тако и великим произвођачима из обновљивих извора енергије. Осим тога, потребно је и омогућити грађанима да се на једноставнији начин укључе у декарбонизацију енергетског сектора.

  Утврђен коефицијент један за новчану егзистенцијалну накнаду демобилизираним браниоцима за ИИ квартал 2023. године

  Влада Федерације БиХ данас је донијела Одлуку којом је утврђен коефицијент 1 (један) за обрачун и исплату мјесечне новчане егзистенцијалне накнаде демобилизираним браниоцима и члановима њихових породица за период април - јуни 2023. године (ИИ квартал). Ријеч је о Трансферу за имплементацију Закона о правима демобилизираних бранилаца и чланова њихових породица - новчана егзистенцијална накнада, утврђеним Буџетом ФБиХ за 2023. годину.

  На основу овог коефицијента и утврђеног износа у члану 22. Закона о правима демобилизираних бранилаца и чланова њихових породица бит ће утврђена висина мјесечне новчане егзистенцијалне накнаде демобилизираним браниоцима и члановима њихових породица, за период април - јуни 2023. године.

  Федералном министарству за питања бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата, у Буџету ФБиХ за ову годину је осигурано 50 милиона КМ, намјенских средстава, за проведбу Закона о правима демобилизираних бранилаца и чланова њихових породица - новчана егзистенцијална накнада. Обезбјеђивањем намјенских средстава уређена су и права, услови и поступак за остваривање права демобилизираних бранилаца и чланова њихових породица.

  Извјештај и информација

  На данашњој сједници Влада ФБиХ је усвојила извјештај Федералног министарства финансија о задужењу Федерације БиХ по основу емисије трезорских записа на дан 25.4.2023. године, о којем ће Влада обавијестити Федерални парламент.

  На приједлог Федералног министарства развоја, подузетништва и обрта, Влада је усвојила информацију о провођењу Програма „Кредитни потицај развоја подузетништва и обрта“, те задужила ово министарство да достави Влади приједлог одлуке о продужењу рока поврата на Јединствени рачун трезора средстава намијењених реализацији овог програма. Закључком се до 2040. године продужује рок поврата на Јединствени рачун трезора средстава која се, на основу одлука Владе ФБиХ донесених у периоду од 2008. до 2023. године ради реализације наведеног  програма, налазе на депозитном рачуну код Развојне банке ФБиХ.

  Кадровска рјешења

  За представнике Владе ФБиХ у Комисији за избјеглице и расељене особе Босне и Херцеговине на данашњој сједници Федерална влада је именовала федералног министра расељених особа и избјеглица Нерина Диздара и помоћника министра Здравка Бељу.

  Данас је формирана Радна група за израду програма рада Владе ФБиХ у коју су именовани федерални министри Нерин Диздар, Ведран Шкобић и Насиха Поздер. Радна група има задатак да, до 31.5.2023. године, уз координацију са Федералним заводом за програмирање развоја, сачини Нацрт програма рада Владе Федерације Босне и Херцеговине за 2023. годину и достави Влади.