106. РЈЕШЕЊЕ о именовању Координационог тима за праћење имплементације Акционог плана за имплементацију Закона о сузбијању корупције и организираног криминала у Федерацији Босне и Херцеговине

На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације Босне и Херцеговине на 329. сједници, одржаној 01.09.2022. године, доноси


РЈЕШЕЊЕ


О ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАЦИОНОГ ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ЗАКОНА О СУЗБИЈАЊУ КОРУПЦИЈЕ И ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

1. Именује се Координациони тим за праћење имплементације Акционог плана за имплементацију Закона о сузбијању корупције и организованог криминала у Федерацији Босне и Херцеговине, у сљедећем саставу:

1. Дамир Шапина, Федерално министарство правде, предсједник

2. Асим Панџић, Федерално министарство финансија, члан

3. Суљагић Адмир, директор Секретаријата Високог судског и тужилачког савјета БиХ, члан

4. Пошковић Хајро, замјеник директора Секретаријата Високог судског и тужилачког савјета БиХ, замјеник члана

5. Муниб Халиловић, Федерално тужилаштво Федерације Босне и Херцеговине, члан

6. Весна Станковић - Ћосовић, Врховни суд Федерације Босне и Херцеговине, члан

7. Џенад Грошо, Судска полиција Федерације Босне и Херцеговине, члан,

8. Елдан Мујановић, Антикорупциони тим Владе Федерације БиХ, члан.

Административне и стручно-техничке послове за потребе Координационог тима обављаће Един Левента из Генералног секретаријата Владе Федерације Босне и Херцеговине.

2. Задатак Координационог тима из тачке 1. овог рјешења је да континуирано прати и периодично подноси извјештаје о предузетим активностима на имплементацији Акционог плана за имплементацију Закона о сузбијању корупције и организованог криминала у Федерацији Босне и Херцеговине.

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавит ће се "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 1281/2022
01. септембра 2022. године
Сарајево


Премијер
Фадил Новалић, с. р.