Zajednička sjednica Vlade FBiH i Vlade RS

 • 08.06.2023.
 • Zajednička sjednica Vlade FBiH i Vlade RS

  Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Vlada Republike Srpske na zajedničkoj sjednici, održanoj danas u Banja Luci, razmatrale su aktuelna pitanja u vezi sa međusobnom saradnjom i definirale pravce saradnje u narednom periodu. Na sjednici su Vlade donijele više zaključaka.

  Vlade su zadužile resorna ministarstva da razmotre produženje važenja Odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, koja je na snazi do 31.7.2023. godine i odnosi se na zabranu izvoza trupaca iz Bosne i Hercegovine.

  Entitetske vlade zadužile su Federalno ministarstvo okoliša i turizma i Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske da u saradnji sa Ekspertskim i Pravnim timom prate aktivnosti na provedbi postupka prethodne procjene uticaja i procjene uticaja na okoliš zbrinjavanja radioaktivnog otpada na lokaciji Čerkezovac na Trgovskoj gori. S tim u vezi ova resorna ministarstva zadužena su i da razmjenjuju informacije po ovom pitanju, vrše uključivanje drugih nadležnih institucija, kao i zainteresirane javnosti u BiH, a s ciljem zaštite životne sredine i zdravlja ljudi na teritoriji BiH. Također, ova dva ministarstva zadužena su da sve dostupne informacije, uključujući i stavove drugih nadležnih institucija i zainteresirane javnosti blagovremeno dostave Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, kao koordinatoru institucija iz BiH u ovom postupku.

  Zajedničkim zaključkom, vlade su dale zaduženja Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija i Ministarstvu saobraćaja i veza RS da intenzivno nastave sa aktivnostima na realizaciji projekta izgradnje auto-puta/brzog puta Sarajevo - Beograd - Sarajevo.

  Narednim zaključkom, vlade su se usaglasile da je potrebno nastaviti saradnju između ministarstava unutrašnjih poslova u oblastima definiranim u već potpisanim protokolima, memorandumima i sporazumima, a s ciljem intenzivnije borbe protiv svih oblika kriminaliteta. Vlade su saglasne i da je potrebno intenzivirati saradnju u oblasti policijske obuke.

  Entitetske vlade dale su saglasnost da se odredbe zakona koje se tiču izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija usaglase u dijelu koji se odnosi na premještaj osuđenih lica iz jednog entiteta u drugi.

  Jednim od danas donesenih zaključaka Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine predloženo je da se pokrenu aktivnosti za uspostavu/nastavak rada Komiteta za tehničke propise Bosne i Hercegovine, u skladu sa članom 6. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usklađenosti.

  Također, Vlada FBiH i Vlada RS zaključkom su zadužile Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS da se pokrene intenzivnija saradnja resornih entitetskih ministarstava nadležnih za oblast nauke i tehnologije na kreiranju i realizaciji programa i projekata od zajedničkog interesa.

  Na sjednici su razmatrane i teme iz drugih resora s ciljem intenziviranja saradnje na zajedničkim projektima, a posebno međusobne saradnje u oblastima privrede i ekonomskih pitanja, infrastrukture i poreske politike, tržišta rada, te energetskih projekata, turizma i trgovine. Fokus je, između ostalog, bio i na nastavku saradnje u zdravstvu, te mogućnostima saradnje u oblasti socijalne politike.