Saglasnost za prijem 25 radnika u RMU Breza

 • 19.01.2023.
 • Saglasnost za prijem 25 radnika u RMU Breza

  Vlada Federacije BiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima za prijem radnika u Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. Breza, koji posluje u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.

  S tim u vezi, Vlada je danas dala saglasnost za prijem radnika na određeno radno vrijeme do šest mjeseci u ovaj rudnik. Riječ je o 25 radnika u pogonima Sretno i Kamenice. 

  Naime, Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije uputila je krajem decembra Elektoprivreda BiH akt kojim traži saglasnost za zapošljavanje 25 radnika na šest mjeseci.

  EPBiH je u obrazloženju navela da je u RMU Breza na dan 31.12.2021. godine bilo ukupno 1.059 radnika, dok je ukupan broj polovinom decembra prošle godine iznosio 934.

  Također je navedeno da su u toku aktivnosti na modernizaciji i realizaciji procesa prestrukturiranja u zavisnim društvima - rudnicima uglja po svim segmentima, a s ciljem povećanja njihove produktivnosti. Prestrukturiranje ljudskih resursa moguće je očekivati nakon što se okončaju određene aktivnosti iz Sporazuma JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, rudnika uglja u sastavu Koncerna i Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH od 1.12.2021. godine.

  Istaknuto je da su ovi radnici neophodni za izvođenje rudarskih radova (pripreme i dobijanja uglja), a sve s ciljem ostvarivanja zadatih proizvodnih rezultata, te neometanog procesa proizvodnje.

  Broj radnika za koje se traži saglasnost za prijem je sistematizovan i nepopunjen u važećoj sistematizaciji radnih mjesta.