Ministar Drljača učestvovao u panel konferenciji povodom 100 godina rada ASB-a izvan Njemačke i 30 godina rada u jugoistočnoj Evropi

 • 13.10.2022.
 • Ministar Drljača učestvovao u panel konferenciji povodom 100 godina rada ASB-a izvan Njemačke i 30 godina rada u jugoistočnoj Evropi

  Zamjenik premijera FBiH i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača učestvovao je u panel konferenciji povodom 100 godina rada njemačke humanitarne organizacije Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) i 30 godina rada u jugositočnoj Evropi, saopćeno je iz Federalnog ministarstva.

  Tom prilikom ministar Drljača je istakao dobru saradnju koju je u proteklom periodu Federalno ministarstvo imalo sa ovom humanitarnom organizacijom. Podsjetio je da je puno rada i truda uloženo u potpisivanje izuzetno+ važne Deklaracije o unapređenju socijalne politike na zapadnom Balkanu, s ciljem jačanja partnerstva između javnog i civilnog sektora na dobrobit svih aktera.

  - Prilikom ranijih susreta, razgovarali smo o procesu euro integracija. Tada smo naglasili važnost uspostave minimalnih socijalnih prava, stvaranja efikasnih mreža socijalne sigurnosti i osiguranja finansijskih programa koji će uključiti najsiromašnije u sve društvene sfere života. Ovaj cilj je i dalje ostao isti - kazao je ministar Drljača.

  Iz Ministarstva su naveli da je na konferenciji istaknuto da se problem socijalne isključenosti temelji na nejednakom pristupu resursima u društvu, a što ugrožava socijalna prava, kako pojedinca tako i grupa, te da su potrebna sistemska rješenja, posebno u dijelu razvoja socijalnih usluga, uspostave minimalnih socijalnih prava, suzbijanja siromaštva, poštovanja dostojanstava svih osoba, te prevencije loših socijalnih uslova u kojima se pojedinci i grupe često nalaze.

  Ministar je dodao da je, u segmentu najugoženijih kategorija društva, poseban fokus na djeci.                                                   

  - Djeca u Federaciji BiH nemaju iste mogućnosti. Diskriminisana su na osnovu siromaštva, po mjestu stanovanja (grad-selo), pozicije roditelja u društvu (marginalizirane i ugrožene skupine), zdravstvenom stanju djece (djeca s posebnim potrebama, s poteškoćama u razvoju, itd.), porodični status djece (samohrani roditelji, djeca bez roditeljskog staranja), stoga je bitno ojačati sistem za zaštitu djece, te utvrditi novi način za buduće donatorske projekte na temu socijalne uključenosti, jer ulažući u djecu ulažemo u bolju budućnost društva u cjelini. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike posebnu pažnju posvećuje uspostavi i razvoju socijalnih usluga s ciljem smanjivanja socijalne isključenosti, jačanju kapaciteta, kako kadrovskih tako i  tehničkih u nadležnim institucijama u sistemu socijalne i dječje zaštite kao i razvoj standarda stručnog rada - kazao je Drljača.

  Dodao je da je mnogo izazova s kojima se moramo naučiti nositi, kao i da oni podstiču stavljanje u prvi plan kategorije pojedinaca i grupa čija marginalizacija nam je ujedno ispit i zadaća za efikasno sistemsko rješenje,  saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.