Kopije dokumenata Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari držati i u Arhivu Federacije

  • 24.06.2022.
  • Kopije dokumenata Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari držati i u Arhivu Federacije

    Vršilac dužnosti direktora Arhiva Federacije Hajrudin Ćupurija posjetio je jučer Memorijalni centar Srebrenica - Potočari. Na sastanku s timom ovog centra, na čelu s direktorom Emirom Suljagićem, razgovarano je o dokumentovanju genocida.

    Arhiv Federacije je ponudio sve svoje resurse Memorijalnom centru i istakao važnost digitalizacije dokumentacije, te da se backup (kopija) arhivske građe koju Centar u Potočarima posjeduje, drži i u Arhivu Federacije zbog značaja dokumentacije kao kolektivne memorije i kulture sjećanja. 

    Dogovoreno je potpisivanje Memoranduma o saradnji i realizaciji nekoliko zajedničkih projekata u narednom periodu, kao što su digitalizacija dokumenata, rad na sređivanju i razmjeni arhivske građe, te prezentiranje dokumenata javnosti putem izložbi, sa akcentom na pedagoške izložbe, saopćeno je iz Arhiva Federacije.