Karate Klub Champion uručio Federalnom premijeru „Zahvalnicu“

  • 21.03.2008.
  • Karate Klub Champion – Ilidža na čelu sa direktorom kluba Denisom Muhovićem, uručio je danas u Sarajevu premijeru Federacije BiH dr. Nedžadu Brankoviću „Zahvalnicu“ za nesebičnu podršku u ostvarivanju vrhunskih rezultata ovog kluba. Premijer se zahvalio na priznanju, rekavši kako se uz dobru volju uvijek mogu naći rješenja da se pomognu sportske aktivnosti koje će bh omladinu usmjeravati u pozitivnom smjeru.