Donesen Plan upravljanja vodama za vodno područje Jadranskog sliva 2022-2027.

 • 24.11.2022.
 • Donesen Plan upravljanja vodama za vodno područje Jadranskog sliva 2022-2027.

  Na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada Federacije BiH danas je donijela Odluku o donošenju Plana upravljanja vodama za vodno područje Jadranskog mora u FBiH za period od 2022. do 2027. godine.

  Vlada FBiH doneseni plan podnosi Vijeću ministara BiH radi usvajanja u skladu s procedurom propisanom odgovarajućim zakonom Bosne i Hercegovine. 

  Federalno ministarstvo obavještava Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske o donošenju Plana upravljanja vodama, a Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar (AVP Jadransko more) o tome obavještava organe, institucije, poduzeća, pravne osobe i druga tijela uključena u postupak konsultiranja javnosti.

  Institucije i pravne osobe zadužene Planom za izvršenje Programa mjera iz člana 26. Zakona o vodama, dužne su na zahtjev AVP-a dostavljati sve podatke i informacije potrebne u svrhu izrade dvogodišnjih izvještaja o provođenju programa mjera. O provođenju tog programa Federalno ministarstvo izvještava Vladu FBiH, a Vlada svake dvije godine Parlament FBiH.

  Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i AVP Jadransko more zaduženi su da Plan upravljanja vodama objave na svojim web stranicama.

  Kako je navedeno u obrazloženju, opći ciljevi upravljanja vodama su postizanje dobrog ekološkog potencijala površinskih i stanja podzemnih voda, odnosno vodnih i za vodu vezanih ekosistema. Također, cilj je umanjenje šteta uzrokovanih djelovanjem voda, kao i osiguranje potrebnih količina vode odgovarajuće kvalitete za razne namjene, te poticanje održivog korištenja voda, uzimajući u obzir dugoročnu zaštitu raspoloživih izvora i njihovu kvalitetu.

  U Programu mjera planovi upravljanja vodama objedinjuju obaveze ispunjavanja ciljeva koje određuje Okvirna direktiva o vodama EU i regulativa Federacije BiH iz područja upravljanja vodama, što uključuje i ispunjavanje više pratećih direktiva Evropske unije.

  Istaknuto je i da su, u skladu sa odredbama Zakona o vodama, provedene javne konsultacije u procesu izrade ovog plana.