Arhiva javnih nabavki

2024. godina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudžača za javnu nabavku roba - nabavka tečnih goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
11.Jul.2019.
Obrazac praćenja provedbe ugovora - okvirnog sporazuma Vlade FBiH i Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2019. godinu - Zaključno sa 30.06.2019.
30.Jun.2019.
Obrazac praćenja provedbe ugovora - okvirnog sporazuma Vlade FBiH i Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu - Zaključno sa 30.06.2019.
30.Jun.2019.
Plan javnih nabavki Vlade Federacije BiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH sa izmjenama i dopunom - 28.06.19
28.Jun.2019.
Plan javnih nabavki Vlade Federacije BiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH sa izmjenama i dopunom - 29.05.19
29.May.2019.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - pružanje usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
17.May.2019.
Odluka o izboru kvalifikovanih ponudžaća za javnu nabavku usluga - pravna odbrana Vlade Federacije BiH u slućaju radnopravnih sporova
15.May.2019.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - pravna odbrana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u slučaju radnopravnih sporova (usluge iz Anexa II dio B. Zakona o javnim nabavkama)
09.Apr.2019.
Plan javnih nabavki Vlade Federacije BiH - Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH za 2019.godinu
09.Apr.2019.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga-restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijat Vlade Federacije BiH
05.Apr.2019.