93. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o formiranju Antikorupcionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 323. sjednici, održanoj 14.07.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O IZMJENI RJEŠENJA O FORMIRANJU ANTIKORUPCIONOG TIMA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I.


U Rješenju o formiranju Antikorupcionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 28/16, 18/17, 27/18, 41/20, 5/21, 27/21 i 37/21) u točki I. podtočka 1. riječi: "Sead Lisak", zamjenjuju se riječima: "Eldan Mujanović".

II.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1065/2022
14. srpnja 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.