92. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja (o imenovanju Interresorne radne grupe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za izradu i provođenje Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u Fede

Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 323. sjednici, održanoj 14.07.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA IZRADU I PROVEDBU AKCIONOG PLANA ZA PREVENCIJU I BORBU PROTIV TERORIZMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE, A U SVEZI SA IMPLEMENTIRANJEM STRATEGIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PREVENCIJU I BORBU PROTIV TERORIZMA)


I.


U Rješenju (o imenovanju Interresorne radne skupine Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za izradu i provedbu Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u svezi sa implementiranjem Strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma), ("Službene novine Federacije BiH", br. 16/20 i 62/20) u točki II. podtočka 1. riječi: "Sead Lisak", zamjenjuju se riječima: "Eldan Mujanović".

II.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1064/2022
14. srpnja 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.