89. RJEŠENJE o razrješenju dva člana Upravnog odbora Bosansko Hercegovačke željezničke javne korporacije

Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 5. točke 5.1.2. Sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske o uspostavi željezničke javne korporacije kao dijela transportne korporacije ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/98 i 99/12), a na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 319. sjednici, održanoj 16.06.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O RAZRJEŠENJU DVA ČLANA UPRAVNOG ODBORA BOSANSKO HERCEGOVAČKE ŽELJEZNIČKE JAVNE KORPORACIJE


I.


Članovi Upravnog odbora Bosansko Hercegovačke željezničke javne korporacije predstavnici Federacije Bosne i Hercegovine razrješuju se dužnosti zbog isteka mandata, a to su:

1. Suad Omerašević

2. Dijana Tomić

II.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1001/2022
16. lipnja 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.