79. RJEŠENJE o formiranju Radne grupe

Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 318. sjednici, održanoj 09.06.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O FORMIRANJU RADNE GRUPE


I.


Formira se Radna skupina u sastavu:

­ Edita Kalajdžić, tajnik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednik,

­ Goran Ratković, Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije, član;

­ Lejla Lačević - Mizdrak, Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije, član;

­ Rasim Tiro, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, član;

­ Goran Brkić, Federalna uprava za geodetske i imovinsko - pravne poslove, član;

­ Edin Perenda, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, član;

­ Josip Nikolić, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, član.

Administrativno - tehničke poslove za potrebe Povjerenstva iz stavka (1) ove točke obavljat će Enis Filipović iz Generalnog tajništva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

II.


Zadatak Radne skupine iz točke I. ovog rješenja je da izvrši analizu postojećih zakona i propisa na razini Federacije Bosne i Hercegovine, kojim se uređuju različite kategorije državne i javne imovine, te, po potrebi, izradi njihove izmjene i dopune sukladno odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

III.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 866/2022
09. lipnja 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.