73. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o ovlaštenju

Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 316. sjednici, održanoj 26.05.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O IZMJENI RJEŠENJA O OVLASTI


I.


U točki I. Rješenja o ovlasti, V. broj 1772/2021 od 29.11.2021. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 97/21) iza zatvorene zagrade stavlja se točka, a ostali dio teksta se briše.

II.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 755/2022
26. svibnja 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.