66. RJEŠENJE o razrješenju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. "Filmski centar Sarajevo" d.o.o.

Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), članka 12. stavak (2) Odluke o osnivanju J.P. "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/08, 69/08, 98/13, 32/14 i 51/20), a u svezi sa člankom 10. Uredbe o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), a na prijedlog federalnog ministra kulture i športa, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 312. sjednici, održanoj 21.04.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O RAZRJEŠENJU VRŠITELJA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA J.P. "FILMSKI CENTAR SARAJEVO" D.O.O.


I.


Razrješavaju se vršitelji dužnosti predsjednik i članovi Nadzornog odbora J.P. "Fiimski Centar Sarajevo" d.o.o., koji su imenovani Rješenjem o imenovanju vršitelja dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/22), kako slijedi:

1. Marko Mikulić, predsjednik,

2. Izudin Bajrović, član,

3. Adnan Džindo, član.

II.


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 643/2022
21. travnja 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.