37. RJEŠENJE o privremenom imenovanju člana Odbora državne službe za žalbe

Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 308. sjednici, održanoj 17.03.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O PRIVREMENOM IMENOVANJU ČLANA ODBORA DRŽAVNE SLUŽBE ZA PRIZIVE


I.


Berina Tvrtković, privremeno se imenuje za člana Odbora državne službe za prizive na razdoblje do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja natječajne procedure sukladno Zakonu o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06,4/12, 99/15 i 9/17 - Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj U-13/16), počev od 24.03.2022. godine.

II.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 346/2022
17. ožujka 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.