27. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i Nacrta zakona o izmjenama

Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 302. sjednici, održanoj 10.02.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O IMENOVANJU RADNE SKUPINE ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA U ORGANIMA VLASTI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I.


Imenuje se Radna skupina za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine, u sastavu:

1. Jasmin Omerdić, Ured premijera Federacije BiH, predsjednik,

2. Alen Taletović, pomoćnik federalnog ministra pravde, član,

3. Elvedina Hodžić, Federalno ministarstvo unutarnjih poslova, član,

4. Ifeta Branković, Federalna uprava policije, član,

5. Mario Glibić, Federalno ministarstvo financija, član.

II.


Zadatak Radne skupine je da, u roku od 15 dana, pripremi izmjene i dopune Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i izmjene i dopune Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine, te iste uputi resornim ministarstvima radi upućivanja u proceduru usvajanja. Izmjene i dopune navedenih zakona trebaju uključivati mogućnost usklađivanja primanja sa rastom indeksa potrošačkih cijena i realnog BDP-a, kao i izmjene i dopune ostalih odredbi navedenih zakona, a kod kojih je u dosadašnjoj primjeni uočena potreba za njihovom izmjenom i/ili dopunom.

III.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 188/2022
10. veljače 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.