20. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Interresorne radne grupe za izradu analize uspostavljanja Agencije za bezbjednost saobraćaja FBiH

Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 300. sjednici, održanoj 27.01.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU MEĐURESORNE RADNE SKUPINE ZA IZRADU ANALIZE USPOSTAVLJANJA AGENCIJE ZA SIGURNOST PROMETA FBiH


I.


U Rješenju o imenovanju Međuresorne radne skupine za izradu analize uspostavljanja Agencije za sigurnost prometa FBiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 5/21, 33/21 i 82/21), točka I. redni broj 6. mijenja se i glasi:

"6. Damir Šapina, Federalno ministarstvo pravde, član".

II.


U točki II. Rješenja iz točke I. broj "365" mijenja se brojem "420".

III.


Ostali dio Rješenja ostaje neizmijenjen.

IV.


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 80/2022
27. siječnja 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.