102. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 25. stav (3) Zakona o ustanovama ("Službeni list R BiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94), koji se sukladno sa člankom IX. 5. (1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine primjenjuje kao federalni zakon, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 327. sjednici, održanoj 04.08.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O RAZRJEŠENJU UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM


I.


Razrješavaju se dužnosti predsjednik i članovi Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom imenovani Rješenjem o imenovanju Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom ("Službene novine Federacije BiH", broj: 56/19) i to:

1. Senad Pešto, predsjednik

2. Almas Kulović, član

3. Mirsad Muftić, član

4. Ekrem Julardžija, član

5. Bosiljko Čović, član

6. Vjekoslav Vučić, član i

7. Jasmin Hodžić, član.

II.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1227/2022
04. kolovoza 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.