Програм јавних инвестиција ФБиХ 2023-2025.

 • 27.10.2022.
 • Влада ФБиХ је донијела Програм јавних инвестиција (ПЈИ) Федерације БиХ за период од 2023. до 2025. године, те задужила Федерално министарство финансија, као предлагача, да овај документ објавни на својој wеб страници.

  Програм садржи 135 пројеката с укупном вриједности од 17.398,23 милиона КМ.

  Од овог износа се 8.604,88 милиона КМ или 49,5 посто односи на 71 кандидирани пројект. Од укупног броја, највећи број кандидованих пројеката су поднијели ЈП Електропривреда БХ д.д. Сарајево (16), затим ЈП Аутоцесте ФБиХ (11), Министарство околиша и туризма (10), ЈП Међународни аеродром Сарајево (6), Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства (6 + 1 посредством Уреда за координацију пројеката у пољопривреди), ЈП Жељезнице Федерације БиХ, док остали подноситељи имају мање од три пројекта.

  Износ од 6.691,88 милиона КМ или 38,5 посто односи се на 57 пројеката у имплементацији. Од њихове укупне вриједности су за периоду 2023-2025. година планирана улагања од 2.256,71 милиона КМ. Од тога је у 2023. години планирано улагање од 754,84 милиона КМ, те у 2024. години улагање од 789,5 милиона КМ и у 2025. години 712,37 милиона КМ. Од укупно 754,84 милиона КМ у 2023. години највише улагања  планирано је за пројекте из сектора транспорта (375,13 милиона КМ) и производња и опскрбе енергиијом (321,24 милиона КМ).

  Кроз ПЈИ је планирано и 2.101,47 милиона КМ или 12 посто на седам одобрених пројеката, а то су они за чије финансирање је, након закључка Владе ФБиХ, покренута иницијатива за осигурање потребних средстава.

  Влада ФБиХ се на данашњој сједници упознала и с кантоналним програмима јавних инвестиција за период 2023-2025. година, и то Зеничко-добојског, Западнохерцеговачког, Унско-санског, Сарајевског, Тузланског и Кантона 10.

  Иначе, Програм јавних инвестиција Федерације БиХ се припрема у сврху подршке Влади и институцијама Федерације БиХ приликом планирања улагања и доношења квалитетних инвестицијских одлука. Усваја га сваке године Влада ФБиХ на приједлог Федералног министарство финансија након процеса прикупљања података од учесника у процесу планирања инвестирања.

  ПЈИ се припрема се у складу са Законом о буџетима у Федерацији БиХ и Уредбом о начину и критеријима за припрему, израду и праћење реализирања програма јавних инвестиција.