Pismo premijera Brankovića rukovodstvu “Elektroprivrede BiH”

  • 05.11.2007.
  • Premijer Federacije BiH dr. Nedžad Branković uputio je danas predsjedniku Nadzornog odbora JP “Elektroprivreda BiH” d.d Sarajevo dr. Rasimu Gačanoviću, generalnom direktoru Enveru Kresi i sekretaru Društva Osmanu Hasanbegoviću pismo kojim traži da u toku dana Vladi Federacije BiH dostave sve odluke i zaključke Nadzornog odbora i Uprave ovog društva donesene na sjednici održanoj u subotu, 03.11.2007. godine.