Hronološki registar propisa Visokog predstavnika za BiH objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2011. godini

OHR - VISOKI PREDSTAVNIK ZA BOSNU I HERCEGOVINU HRONOLOŠKI REGISTAR PROPISA OBJAVLJENIH U "SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BiH" U 2011. GODINI

«Službene novine Federacije BiH», broj 4/11 /27.1.2011./ 

 1. ODLUKA kojom se donosi Odluka o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2011. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA kojom se donosi Odluka o privremenom financiranju Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje siječanj-ožujak 2011. godine (hrvatski jezik)
  Anex na odluku OHR-a broj 1.
  «Službene novine Federacije BiH», broj 15/11 /4.4.2011./
 2. NALOG kojim se privremeno suspendiraju određene odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine donesene na njenoj 21. sjednici održanoj 24. marta 2011. godine, kao i svi postupci u vezi s prethodno navedenim odlukama (bosanski jezik)
  NALOG kojim se privremeno suspendiraju određene odluke Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine donesene na njegovoj 21. sjednici održanoj 24. ožujka 2011. godine, kao i svi postupci u svezi s prethodno navedenim odlukama (hrvatski jezik)  
  «Službene novine Federacije BiH», broj 38/11 /22.6.2011./
 3. OBAVJEŠTENJE o prestanku primjene Odluke visokog predstavnika o revidiranju naloga kojim se blokiraju svi bankovni računi koje posjeduju, čiji su imaoci odnosno koji glase na ime određenih lica, donesene 5. septembra 2008. godine, te s tim povezanih naloga visokog predstavnika (bosanski jezik)
  OBAVJEŠTENJE o prestanku primjene Odluke visokog predstavnika o revidiranju naloga kojim se blokiraju svi bankovni računi koje posjeduju, čiji su imaoci odnosno koji glase na ime određenih osoba, donesene 5. rujna 2008. godine, te s tim povezanih naloga visokog predstavnika (hrvatski jezik)

OHR - VISOKI PREDSTAVNIK ZA BOSNU I HERCEGOVINU HRONOLOŠKI REGISTAR PROPISA OBJAVLJENIH U "SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BiH" U 2011. GODINI

«Službene novine Federacije BiH», broj 4/11 /27.1.2011./ 

 1. ODLUKA kojom se donosi Odluka o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2011. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA kojom se donosi Odluka o privremenom financiranju Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje siječanj-ožujak 2011. godine (hrvatski jezik)
  Anex na odluku OHR-a broj 1.
  «Službene novine Federacije BiH», broj 15/11 /4.4.2011./
 2. NALOG kojim se privremeno suspendiraju određene odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine donesene na njenoj 21. sjednici održanoj 24. marta 2011. godine, kao i svi postupci u vezi s prethodno navedenim odlukama (bosanski jezik)
  NALOG kojim se privremeno suspendiraju određene odluke Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine donesene na njegovoj 21. sjednici održanoj 24. ožujka 2011. godine, kao i svi postupci u svezi s prethodno navedenim odlukama (hrvatski jezik)  
  «Službene novine Federacije BiH», broj 38/11 /22.6.2011./
 3. OBAVJEŠTENJE o prestanku primjene Odluke visokog predstavnika o revidiranju naloga kojim se blokiraju svi bankovni računi koje posjeduju, čiji su imaoci odnosno koji glase na ime određenih lica, donesene 5. septembra 2008. godine, te s tim povezanih naloga visokog predstavnika (bosanski jezik)
  OBAVJEŠTENJE o prestanku primjene Odluke visokog predstavnika o revidiranju naloga kojim se blokiraju svi bankovni računi koje posjeduju, čiji su imaoci odnosno koji glase na ime određenih osoba, donesene 5. rujna 2008. godine, te s tim povezanih naloga visokog predstavnika (hrvatski jezik)