Ограничено повећање цијена снабдијевања електричном енергијом током 2023. године

 • 27.10.2022.
 • Ограничено повећање цијена снабдијевања електричном енергијом током 2023. године

  Влада Федерације БиХ је на данашњој сједници, на приједлог Федералног министарства енергије, рударства и индустрије, донијела Одлуку којом ограничава током 2023. године повећање цијена снабдијевања електричном енергијом за квалификованог купца до 20 посто максимално у односу на претходну годину, при чему се то односи за уговоре са годишњим трајањем или дуже.

  Федерално министарство енергије, рударства и индустрије је задужено да три мјесеца од ступања на снагу ове одлуке направи анализу ефеката њене примјене, те евентуално предложи неке корекције и достави Федералној влади, а како би то било упућено Парламенту ФБиХ на расправу и изјашњавање или, по потреби, и раније.

  Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеним  новинама Федерације БиХ.

  Како је наведено у образложењу, ова одлука је донесена у складу са Законом о допунама Закона о електричној енергији који је усвојио Парламент ФБиХ, а који је на снагу ступио 6.1.2022. године.

  Сходно том законском рјешењу, Влада ФБиХ је 7.1.2022. године донијела исто ограничење повећања цијена снабдијевања електричном енергијом за квалификованог купца у ФБиХ током ове године, због енормног повећања тржишних цијена на берзама електричне енергије. Одлука је усаглашена и са Закључком Представничког дома Парламента ФБиХ од 30.12.2021. године, да се након три мјесеца од примјене Одлуке направи анализа њених ефеката.

  Тако је Влада ФБиХ већ раније разматрала и прихватила Информацију Федералног министарства енергије, рударства и индустрије о ефектима примјене Одлуке о ограничавању повећања цијена снабдијевања електричном енергијом од 7.1.2022. године. Како се ситуација у односу на период када је донесена ова одлука није промјенила, било је неопходно њено доношење и за 2023. годину.