Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudžača za javnu nabavku usluga - telekomunikacijske usluge - servisni link za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH

  • 02.12.2019.