Odluka o izboru kvalifikovanih ponudžaća za javnu nabavku usluga - pravna odbrana Vlade Federacije BiH u slućaju radnopravnih sporova

  • 15.05.2019.