HRONOLOŠKI REGISTAR ZAKONA OBJAVLJENIH U "SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2015. GODINI

 • 01.01.2015.
 • «Službene novine Federacije BiH», broj 8/15 /2.2.2015./

    1. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
     ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
     «Službene novine Federacije BiH», broj 25/15 /31.3.2015./
    2. Budžet Federacije FBiH za 2015.godinu
     (bosanski jezik)

     Proračun Federacije FBiH za 2015.godinu     (hrvatski jezik)    1. Zakon o izvršavanju Budžeta FBiH za 2015. godinu (bosanski jezik)
     Zakon o izvršavanju Proračuna FBiH za 2015. godinu (hrvatski jezik)

  «Službene novine Federacije BiH», broj 48/15/24.6.2015./

   1. ZAKON o unutrašnjem platnom prometu (bosanski jezik)
    ZAKON o unutrašnjem platnom prometu (hrvatski jezik)
   2. ZAKON o igrama na sreću (bosanski jezik)
    ZAKON o igrama na sreću (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 62/15 /12.8.2015./
   3. ZAKON o radu (bosanski jezik)
    ZAKON o radu (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 77/15 /7.10.2015./
   4. BUDŽET FERK-a za 2015. godinu (bosanski jezik)
    PRORAČUN FERK-a za 2015. godinu (hrvatski jezik)
   5. ZAKON o izmjenama Zakona o čeku (bosanski jezik)
    ZAKON o izmjenama Zakona o čeku (hrvatski jezik)
   6. ZAKON o preuzimanju dioničkih društava (bosanski jezik)
    ZAKON o preuzimanju dioničkih društava (hrvatski jezik)
   7. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o stranim ulaganjima (bosanski jezik)
    ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o stranim ulaganjima (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 79/15 /14.10.2015./
   8. ZAKON o izmjeni Zakona o poštanskom prometu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ZAKON o izmjeni Zakona o poštanskom prometu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 81/15 /21.10.2015./
   9. ZAKON o privrednim društvima (bosanski jezik)
    ZAKON o gospodarskim društvima (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 86/15 /6.11.2015./
   10. ODLUKA o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (bosanski jezik)

    ODLUKA o izmjenama i dopunama Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (hrvatski jezik)
   11. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (bosanski jezik)
    ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (hrvatski jezik)
   12. ZAKON o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije (bosanski jezik)
    ZAKON o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju tražbina građana u postupku privatizacije (hrvatski jezik)
   13. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode (bosanski jezik)
    ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode (hrvatski jezik)
   14. ZAKON o izmjenama Zakona o tržištu vrijednosnih papira (bosanski jezik)
    ZAKON o izmjenama Zakona o tržištu vrijednosnih papira (hrvatski jezik)
   15. ZAKON o izmjenama Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa (bosanski jezik)
    ZAKON o izmjenama Zakona o Jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 91/15 /27.11.2015./
   16. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   17. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (bosanski jezik)
    ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (hrvatski jezik)
   18. ZAKON o izmjenama Zakona o pomilovanju (bosanski jezik)
    ZAKON o izmjenama Zakona o pomilovanju (hrvatski jezik)
   19. ZAKON o dopuni Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ZAKON o dopuni Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   20. ZAKON o izmjeni Zakona o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta (bosanski jezik)
    ZAKON o izmjeni Zakona o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 94/15 /9.12.2015./
   21. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   22. ZAKON o izmjenama i dopuni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ZAKON o izmjenama i dopuni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 98/15 /23.12.2015./
   23. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (bosanski jezik)
    ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 99/15 /25.12.2015./
   24. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 102/15 /31.12.2015./
   25. BUDŽET Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (bosanski jezik)

    PRORAČUN Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (hrvatski jezik)

   26. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   27. ZAKON o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (bosanski jezik)
    ZAKON o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (hrvatski jezik)