Hronološki registar rješenja objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2015. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR RJEŠENJA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2015. GODINI«Službene novine Federacije BiH», broj 1/15 /9.1.2015./

   1. RJEŠENJE o utvrđivanju isteka mandata direktora Federalne uprave policije
   2. RJEŠENJE o preuzimanju dužnosti rukovođenja Federalnom upravom policije rjesenje registar 2014
    «Službene novine Federacije BiH», broj 3/15 /16.1.2015./
   3. RJEŠENJE o imenovanju direktora Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
   4. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za usklađivanje odredbi Nacrta zakona o zaštiti okoliša sa odredbama propisa iz oblasti zaštite voda i prostornog uređenja
   5. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu radnog teksta Strategije za mlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu radnog teksta Strategije za mlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   6. RJEŠENJE broj 03-31-1453/2014
   7. RJEŠENJE broj 03-31-1457/2014
    «Službene novine Federacije BiH», broj 4/15 /21.1.2015./
   8. RJEŠENJE o ovlaštenju za donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti Federalnog
    ministarstva zdravstva
   9. RJEŠENJE o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva zdravstva
    «Službene novine Federacije BiH», broj 6/15 /28.1.2015./
   10. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za rashodovanje stalnih sredstava i sitnog inventara Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u 2014. godini
    «Službene novine Federacije BiH», broj 9/15 /4.2.2015./
   11. RJEŠENJE o ovlaštenju za donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o ovlaštenju za donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
   12. RJEŠENJE o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 10/15 /6.2.2015./
   13. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittala Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittala Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   14. RJEŠENJE broj 03-31-17/2015
   15. RJEŠENJE broj 03-31-17-1/2015
    «Službene novine Federacije BiH», broj 11/15 /11.2.2015./
   16. RJEŠENJE o ovlaštenju za potpisivanje uvjerenja o položenom stručnom ispitu (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o ovlasti za potpisivanje uvjerenja o položenom stručnom ispitu (hrvatski jezik)
   17. RJEŠENJE o ovlaštenju za potpisivanje uvjerenja o položenom specijalističkom odnosno subspecijalističkom ispitu (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o ovlasti za potpisivanje uvjerenja o položenom specijalističkom odnosno subspecijalističkom ispitu (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 16/15 /27.2.2015./
   18. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata iz Federacije Bosne i Hercegovine za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata iz Federacije Bosne i Hercegovine za člana Državnog regulatornog povjerenstva za električnu energiju (hrvatski jezik)
   19. RJEŠENJE o razrješenju članova Komisije za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o razrješenju članova Povjerenstva za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   20. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za utvrđivanje činjeničnog stanja rezervnih dijelova za poljoprivrednu mehanizaciju iz projekta hitna rekonstrukcija farmi - Svjetska banka, Evropska unija, Vlada Katar i Vlada Japana (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju povjerenstva za utvrđivanje činjeničnog stanja rezervnih dijelova za poljoprivrednu mehanizaciju iz projekta hitna rekonstrukcija farmi - Svjetska banka, Europska unija, Vlada Katar i Vlada Japana (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 17/15 /4.3.2015./
   21. RJEŠENJE o ovlaštenju za potpisivanje akata i čuvanju i upotrebi pečata Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o ovlaštenju za potpisivanje akata i čuvanju i uporabi pečata Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 18/15 /6.3.2015./
   22. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine
    «Službene novine Federacije BiH», broj 20/15 /13.3.2015./
   23. RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o imenovanju članova delegacije Bosne i Hercegovine u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Evrope iz Federacije Bosne i Hercegovine
    «Službene novine Federacije BiH», broj 21/15 /18.3.2015./
   24. RJEŠENJE o razrješenju privremenog IPA koordinatora ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o razrješenju privremenog IPA koordinatora ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   25. RJEŠENJE o razrješenju privremenog koordinatora za evropske integracije ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o razrješenju privremenog koordinatora za evropske integracije ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   26. RJEŠENJE o postavljenju direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o postavljenju direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 24/15 /27.3.2015./
   27. RJEŠENJE o imenovanju članova Koordinacijskog tijela za obuku u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju članova Koordinacijskog tijela za obuku u okviru Sustava obuke za jedinice lokalne samouprave (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 26/15 /1.4.2015./
   28. RJEŠENJE o ovlašćivanju premijera Federacije Bosne i Hercegovine za potpisivanje Ugovora o nabavci 6 (šest) servera za kantonalne zavode zdravstvenog osiguranja u Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom, Unsko-sanskom, Bosansko-podrinjskom, Srednjobosanskom i Posavskom kantonu (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o ovlašćivanju premijera Federacije Bosne i Hercegovine za potpisivanje Ugovora o nabavci 6 (šest) servera za kantonalne zavode zdravstvenog osiguranja u Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom, Unsko-sanskom, Bosansko-podrinjskom, Srednjobosanskom i Posavskom kantonu (hrvatski jezik)
   29. RJEŠENJE o ovlaštenju za donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova/Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o ovlaštenju za donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva unutarnjih poslova/Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)
   30. RJEŠENJE o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova/Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva unutarnjih poslova/Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 27/15 /8.4.2015./
   31. RJEŠENJE o imenovanju članova Ekonomskosocijalnog vijeća ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju članova Ekonomskosocijalnog vijeća ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 
   32. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika (hrvatski jezik) 
   33. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za administrativna pitanja (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za administrativna pitanja (hrvatski jezik) 
   34. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za programe i izvještaje o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za programe i izvješća o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 
   35. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za analizu fiskalnih propisa (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju Radne skupine za analizu fiskalnih propisa (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 28/15 /10.4.2015./
   36. RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora Federalne uprave policije
    «Službene novine Federacije BiH», broj 29/15 /15.4.2015./
   37. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine
    «Službene novine Federacije BiH», broj 31/15 /22.4.2015./
   38. RJEŠENJA o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
     «Službene novine Federacije BiH», broj 36/15 /13.5.2015./
   39. RJEŠENJE o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pregovore sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) (hrvatski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pregovore sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) (bosanski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 39/15 /22.5.2015./
   40. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Interresorne komisije (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Interresorne komisije (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 41/15 /29.5.2015./
   41. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju Komisije za Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   42. RJEŠENJE o imenovanju Interresorne radne grupe za izradu nacrta Zakona o uvezivanju radnog staža radnicima u privrednim društvima sa većinskim učešćem državnog kapitala (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju Interresorne radne skupine za izradu nacrta Zakona o uvezivanju radnog staža radnicima u gospodarskim društvima sa većinskim učešćem državnog kapitala (hrvatski jezik)
   43. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
   44. RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
   45. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Sveučilišne kliničke bolnice Mostar (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog vijeća Sveučilišne kliničke bolnice Mostar (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 43/15 /5.6.2015./
   46. RJEŠENJE o formiranju Radne grupe za iznalaženje modela za ublažavanje/sprečavanje sive ekonomije u dijelu radnih odnosa i neregistriranih poslovnih subjekata (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o formiranju Radne skupine za iznalaženje modela za ublažavanje/sprečavanje sive ekonomije u dijelu radnih odnosa i neregistriranih poslovnih subjekata (hrvatski jezik)
   47. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini za područje Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini za područje Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   48. RJEŠENJE o imenovanju članova Upravnog odbora Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju članova Upravnog odbora Federalnog fonda za potporu nastradalim područjima od prirodne nepogode na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 45/15 /12.6.2015./
   49. RJEŠENJE o imenovanju Drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju Drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 48/15 /24.6.2015./
   50. RJEŠENJE o razrješenju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o razrješenju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 49/15 /26.6.2015./
   51. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija (hrvatski jezik)
   52. RJEŠENJE o imenovanju privremenog Upravnog odbora Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju privremenog Upravnog odbora Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija (hrvatski jezik)
   53. RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   54. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   55. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   56. RJEŠENJE o ovlaštenju za donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o ovlaštenju za donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 50/15 /1.7.2015./
   57. RJEŠENJE o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i čuvanju i upotrebi pečata Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i čuvanju i upotrebi pečata Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
   58. RJEŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 51/15 /3.7.2015./
   59. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Zajednički upravni odbor UN-a i BiH za program UN-a 2015- 2019. za Bosnu i Hercegovinu (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Zajednički upravni odbor UN-a i BiH za program UN-a 2015- 2019. za Bosnu i Hercegovinu (hrvatski jezik)
   60. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izradu nacrta Programa za zaštitu ugroženih kupaca električne energije iz kategorije potrošnje domaćinstava u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za izradu nacrta Programa za zaštitu ugroženih kupaca električne energije iz kategorije potrošnje domaćinstava u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   61. RJEŠENJE o formiranju Radne grupe za pripremu prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019. i Akcionog plana za provođenje strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019. (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o formiranju Radne skupine za pripremu prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019. i Akcionog plana za provedbu strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019. (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 53/15 /10.7.2015./
   62. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za održivi razvoj (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za održivi razvoj (hrvatski jezik)
   63. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Komisiju za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Povjerenstvo za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 54/15 /15.7.2015./
   64. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za vršenje neposrednog uvida u rješavanje prava prema Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata
   65. RJEŠENJE o formiranju Koordinacionog tima za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pripremom prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 i Akcionog plana za provođenje strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o formiranju Koordinacionog tima za koordinaciju Aktivnosti u svezi sa pripremom prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 i Akcionog plana za provedbu strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 55/15 /17.7.2015./
   66. RJEŠENJE o imenovanju privremenog Upravnog odbora "Agencije za vodno područje Jadranskog mora" Mostar (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju privremenog Upravnog odbora "Agencije za vodno područje Jadranskog mora" Mostar (hrvatski jezik)
   67. RJEŠENJE o imenovanju privremenog Nadzornog odbora "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju privremenog Nadzornog odbora "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo (hrvatski jezik)
   68. RJEŠENJE o imenovanju interresorne Radne grupe za izradu Akcionog plana za realizaciju projekta "Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine" 2016-2019. godina (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju interresorne Radne skupine za izradu Akcijskog plana za realiziranje projekta "Razvitak industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine" 2016-2019. godina (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 56/15 /22.7.2015./
   69. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izradu Nacrta programa za zaštitu ugroženih kupaca električne energije iz kategorije potrošnje domaćinstava u Federaciji Bosne i Hercegovine
    «Službene novine Federacije BiH», broj 58/15 /29.7.2015./
   70. RJEŠENJE o imenovanju Koordinacionog odbora za koordinaciju i praćenje provedbe Gender akcionog plana 2015-2017 u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju Koordinacijskog odbora za koordinaciju i praćenje provedbe Gender akcijskog plana 2015-2017 u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   71. RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba Civilne zaštite (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o postavljenju zapovjednika, načelnika i članova Federalnog stožera Civilne zaštite (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 66/15 /28.8.2015./
   72. RJEŠENJE o formiranju Stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremanje nacrta drugostepenih odluka iz člana 6. Odluke o provođenju Aneksa "G" Sporazuma o pitanjima sukcesije na teritoriji Bosne i Hercegovine za Vladu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o formiranju Stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremanje Nacrta drugostupanjskih odluka iz članka 6. Odluke o provedbi Aneksa "G" Sporazuma o pitanjima sukcesije na teritoriju Bosne i Hercegovine za Vladu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 67/15 /2.9.2015./
   73. RJEŠENJE o razrješenju dužnosti direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o razrješenju dužnosti direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje (hrvatski jezik)
   74. RJEŠENJE o privremenom imenovanju dužnosti direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o privremenom imenovanju dužnosti direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje (hrvatski jezik)
   75. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izradu nacrta Programa za zaštitu ugroženih kupaca električne energije iz kategorije potrošnje domaćinstva u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izradu nacrta Programa za zaštitu ugroženih kupaca električne energije iz kategorije potrošnje domaćinstva u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   76. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i  invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i  invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
   77. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   78. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju o formiranju koordinacionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pitanje evropskih integracija (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju o formiranju koordinacionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pitanje evropskih integracija (hrvatski jezik)
   79. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   80. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Finansijsko-informatičke agencije (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Finansijsko-informatičke agencije (hrvatski jezik)
   81. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Finansijsko-informatičke agencije (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Finansijsko-informatičke agencije (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 68/15 /4.9.2015./
   82. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini za područje Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini za područje Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   83. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za za izradu radne verzije Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju Radne skupine za za izradu radne verzije Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   84. RJEŠENJE o imenovanju Interresorne radne grupe za izradu Nacrta zakona o koncesijama (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju Interresorne radne grupe za izradu Nacrta zakona o koncesijama (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 70/15 /11.9.2015./
   85. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Savjeta za praćenje cijena (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za praćenje cijena (hrvatski jezik)
   86. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu radne verzije Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju Radne skupine za izradu radne verzije Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 72/15 /18.9.2015./
   87. RJEŠENJE o dopuni Rješenje o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i čuvanju i upotrebi pečata Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o dopuni Rješenja o ovlasti za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i čuvanju i uporabi pečata Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 73/15 /23.9.2015./
   88. RJEŠENJE o ovlaštenju za donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva okoliša i turizma (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o ovlasti za donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva okoliša i turizma (hrvatski jezik)
   89. RJEŠENJE o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva okoliša i turizma i čuvanju i upotrebi pečata Federalnog ministarstva okoliša i turizma (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o ovlasti za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva okoliša i
    turizma i čuvanju i uporabi pečata Federalnog ministarstva okoliša i turizma (hrvatski jezik)
   90. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o formiranju Koordinacionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pitanja evropskih integracija (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o formiranju Koordinacionog tima Vlade Federacije Bosne i
    Hercegovine za pitanja europskih integracija (hrvatski jezik)
   91. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 74/15 /25.9.2015./
   92. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   93. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda (hrvatski jezik)
   94. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda (bosanski jezik)
    RJEŠENJE  o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 75/15 /30.9.2015./
   95. RJEŠENJE o razrješenju direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o razrješenju direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   96. RJEŠENJE o formiranju Federalnog operativnog štaba za pitanje migracija (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o formiranju Federalnog operativnog stožera za pitanje migracija (hrvatski jezik)
   97. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu izmjena i dopuna Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine, Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i Općeg kolektivnog ugovora i svih granskih kolektivnih ugovora u kojima je pregovarač Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i prijedloga modela reorganizacije federalne uprave (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju Radne skupine za izradu izmjena i dopuna Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine, Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i Općeg kolektivnog ugovora i svih granskih kolektivnih ugovora u kojima je pregovarač Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i prijedloga modela reorganiziranja federalne uprave (hrvatski jezik)
   98. RJEŠENJE o imenovanju članova Koordinacijskog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju članova Koordinacijskog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 76/15 /2.10.2015./
   99. RJEŠENJE o imenovanju ekspertne Radne grupe (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju ekspertne Radne grupe (hrvatski jezik)
   100. RJEŠENJE V. broj 1294/2015 (bosanski jezik)
    RJEŠENJE V. broj 1294/2015 (hrvatski jezik)
   101. RJEŠENJE V. broj 1295/2015 (bosanski jezik)
    RJEŠENJE V. broj 1295/2015 (hrvatski jezik)
   102. RJEŠENJE V. broj 1296/2015 (bosanski jezik)
    RJEŠENJE V. broj 1296/2015 (hrvatski jezik)
   103. RJEŠENJE V. broj 1297/2015 (bosanski jezik)
    RJEŠENJE V. broj 1297/2015 (hrvatski jezik)
   104. RJEŠENJE V. broj 1298/2015 (bosanski jezik)
    RJEŠENJE V. broj 1298/2015 (hrvatski jezik)
   105. RJEŠENJE V. broj 1299/2015 (bosanski jezik)
    RJEŠENJE V. broj 1299/2015 (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 77/15 /7.10.2015./
   106. RJEŠENJE o razrješenju direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine radi isteka mandata
   107. RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine radi isteka mandata
   108. RJEŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine
   109. RJEŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti zamjenika direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine
    «Službene novine Federacije BiH», broj 78/15 /9.10.2015./
   110. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika (hrvatski jezik)
   111. RJEŠENJE o formiranju Interresorne radne grupe za pripremu prijedloga trajnog smještaja federalnih organa i tijela u Sarajevu i Mostaru i prijedloga za rješavanje pitanja ostalih nekretnina koje su u vlasništvu ili posjedu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i drugih federalnih institucija (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o formiranju Interresorne radne skupine za pripremu prijedloga trajnog smještaja federalnih organa i tijela u Sarajevu i Mostaru i prijedloga za rješavanje pitanja ostalih nekretnina koje su u vlasništvu ili posjedu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i drugih federalnih institucija (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 79/15 /14.10.2015./
   112. RJEŠENJE o imenovanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda (hrvatski jezik)
   113. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   114. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 80/15 /16.10.2015./
   115. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje (hrvatski jezik)
   116. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   117. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za analizu spornih pitanja međuvlasničkih odnosa i otvorenih pitanja u vezi sa izvršenjem ugovornih obaveza ugovornih strana iz Ugovora o dokapitalizaciji Energopetrol d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju Radne skupine za analizu spornih pitanja međuvlasničkih odnosa i otvorenih pitanja u svezi izvršenja ugovornih obveza ugovornih strana iz Ugovora o dokapitalizaciji Energopetrol d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 81/15 /21.10.2015./
   118. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje Upravnog odbora Finansijsko – informatičke agencije (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje Upravnog odbora Financijsko - informatičke agencije (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 82/15 /23.10.2015./
   119. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   120. RJEŠENJE o razrješenju direktora Finansijsko - informatičke agencije (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o razrješenju direktora Financijsko - informatičke agencije (hrvatski jezik)
   121. RJEŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Finansijsko - informatičke agencije (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju vršitelja dužnosti direktora Financijsko - informatičke agencije (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 84/15 /30.10.2015./
   122. RJEŠENJE o prestanku važenja Rješenja o prijedlogu za imenovanje dva člana Upravnog odbora Nezavisnog operatera sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine
   123. <a style="color: #0d4f8b;" href="http://fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/2015/