Дневни ред 325. тематске сједницe Владе ФБиХ

  • 28.07.2022.
  • 1. Информација Федералног завода за запошљавање у вези са реализацијом Закључка В. број: 971/2022 од 23.06.2022. године (Задужење Федералног завода за запошљавање да припреми материјале за тематску сједницу Владе Федерације Босне и Херцеговине у вези анализе тржишта рада), са Приједлогом закључка