Цијена природног гаса смањена од 1.1.2023. године

 • 12.01.2023.
 • Цијена природног гаса смањена од 1.1.2023. године

  Влада Федерације БиХ је на данашњој сједници у Сарајеву, а на приједлог Федералног министарства трговине, дала сагласност на велепродајну цијену природног гаса за дистрибутивна привредна друштва на подручју Федерације БиХ, почевши од 1.1.2023. године, која износи 990 КМ/1.000 См3 односно 0,990 КМ/См3.

  У ову цијену није урачунат порез на додану вриједност. 

  За реализацију ове одлуке задужена су федерална министарства енергије, рударства и индустрије, те трговине, свако у оквиру своје надлежности. 

  Даном почетка примјене ове одлуке, која ступа на снагу даном доношења и бит ће објављена у Службеним новинама ФБиХ, престаје да важи досадашња Одлука о давању сагласности на велепродајну цијену природног гаса из 2022. године.

  У образложењу Одлуке је наведено да је Енергоинвест д.д. Сарајево Федералном министарству трговине упутио захтјев за промјену велепродајне цијене природног гаса према дистрибутивним компанијама у ФБиХ, те мишљење Федералног министарства енергије, рударства и индустрије.

  Уз захтјев је приложена Одлука директора Енергоинвеста о утврђивању продајне цијене гаса за дистрибутивне компаније (повлаштене тарифне купце) од 9.1.2023. године.

  Енергоинвест је у захтјеву навео да би нова велепродајна цијена требала бити смањена за 9,6 посто, тј. са досадашњих 1.095 на 990 КМ/1.000 См3 (0,990 КМ/См3), без урачунатог ПДВ-а, а била би у примјени од 1.1.2023. године и јединствена је за све дистрибутивне компаније на подручју ФБиХ.

  Енергоинвест је навео како је на снижење цијене гаса утицало неколико фактора, као што је пад цијена нафте на свјетском тржишту, смањење потрошње гаса у Европи и релативно блага зима.

  Наиме, образложено је да је у посљењих мјесец дана дошло до осјетног пада цијене барела нафте на тржишту са 99 на око 82-85-90 долара. Обзиром да је управо цијана барела нафте један од основних калкулативних елемената за обрачун цијене гаса, дошло је до њеног снижења. Надаље, температура је у већини европских земаља за ово доба године изнад просјека. То је увелико умањило потрошњу природног гаса те довело до опадања потражње што је, у коначници, резултирало снижавањем цијена. То је довело и до смањења повлачења гаса из подземних складишта.