Akcizama zaštititi domaću proizvodnju

  • 24.09.2007.
  • Vlada Federacije BiH iskoristit će sav instrumentarij koji joj je na raspolaganju kako bi Zakon o akcizama BiH bio izmijenjen, čime bi bile stvorene pretpostavke za zaštitu domaće proizvodnje.