Publikacija Vlade FBiH: Transferi federalnih ministarstava u mandatu 2015-2022

 • 08.11.2022.
 • U periodu 2015-2022. godina, Vlada Federacije BiH novac građanki i građana Federacije BiH investirala je u izgradnju putne infrastrukture, razvoj kulture i sporta, nauke i obrazovanja, zdravstva, turizma.

  Iz federalnog budžeta investirani su i razvojni projekti kantona i općina. Podržan je rad nevladinih organizacija, javnih i privatnih preduzeća i obrtnika.

  Povećana su izdvajanja i osigurane redovne isplate penzionerima, borcima, invalidima, i pojedincima u stanju socijalne potrebe. Dodatno, pružena je finansijska podrška nezaposlenima.

  Odluke o raspodjeli budžetskih sredstava usaglašene su u cilju daljeg socijalnog i ekonomskog razvoja svih dijelova Federacije BiH.

  U službi transparentnosti i odgovornosti javne uprave, Vlada Federacije BiH predstavlja publikaciju koja donosi detaljan pregled raspodjele sredstava iz Budžeta Federacije BiH, uključujući namjenu i iznose. 

  Kompletna publikacija dostupna je klikom na fotografiju ispod.