Potpisan Ugovor za pripremu i izradu Prostornog plana FBiH za period 2008.-2028.

  • 01.04.2008.
  • Federalni ministar prostornog uređenja mr. sc. Salko Obhođaš danas je potpisao Ugovor za pripremu i izradu Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period 2008-2028. godine sa nosiocem izrade Plana, Konzorcijem koji čine Urbanistički zavod BiH Sarajevo, IPSA d.d. Sarajevo i ECO-Plan Mostar.