Pomak u pregovorima o privatizaciji “Aluminija”d.d. Mostar

  • 02.04.2008.
  • Privatizacija “Aluminija” d.d. Mostar je izuzetno važan projekat u Federaciji BiH, ne samo sa stanovišta prodaje 88 posto njegovog kapitala, nego i sa aspekta preuzimanja odgovornosti od strane potencijalnog investitora za daljnji razvoj aluminijskog sektora.