Mišljenje vezano za provođenje pregovora sa kandidatima/ponuđačima telefonskim putem od 20.03.2020. godine

  • 08.02.2022.