Ministar Delić na tematskoj sjednici „Ekonomija brige i neplaćeni rad žena“

 • 29.11.2023.
 • Ministar Delić na tematskoj sjednici „Ekonomija brige i neplaćeni rad žena“

  Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić prisustvovao je danas tematskoj sjednici “Ekonomija brige i neplaćeni rad žena” koju je organizovala Komisija za ravnopravnost spolova Zastupničkog doma Parlamenta FBiH.

   

  U saopćenju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike navode da je ministar Delić istakao važnost stavljanja ove teme u fokus javnosti, te zahvalio predsjednici Komisije zastupnici Almi Kratina na organizaciji tematske sjednice, ali i svim drugim partnerima koji ulažu napore u popularizaciju i promociju ekonomije brige u Federaciji BiH.

   

  Ministar Delić poseban naglasak je stavio na implementaciju preporuka iz Osnovne studije ekonomije brige i skrbi u BiH predstavljene javnosti u maju ove godine.

   

  - Ekonomija brige praktično je nova priča (od maja ove godine) i mi smo odmah u početku kao institucija ušli u ovu priču sa nevladinim sektorom, odnosno UN WOMEN u BiH koje su naš partner i osnovac u realizaciji politika iz oblasti ekonomije brige. Njihovim zalaganjem i podrškom Federalno ministarstvo rada i socijalne politike apliciralo je i postalo prva institucija iz BiH punopravni član Globalne alijanse brige gdje ćemo nastojati učiti nove prakse i iskustva i koristiti resurse koji nam budu na raspolaganju kako bi provodili politike usmjerene na ekonomsko osnaživanje žena, njihovu aktivniju ulogu na plaćenom tržištu rada i programske politike koje će neplaćeni rad žena prepoznati i valorizirati - rekao je ministar Delić.

  - U Bosni i Hercegovini, istaknuto je danas, tradicionalno, žene obavljaju većinu neplaćenog kućnog rada, zbog čega imaju manje vremena za odmor, lični i profesionalni napredak i usavršavanje, kao i za učestvovanje u društvenim aktivnostima, te da žene nisu dužne i ne trebaju same nositi teret poslova brige u porodici i društvu. Naglašena je potreba povećanja razumijevanja javnosti o plaćenim i neplaćenim poslovima brige i skrbi, kao i nesrazmjernoj odgovornosti za brigu između žena i muškaraca.

  Posebno je naglašeno da je neophodno pokrenuti promjenu stavova koji će doprinijeti rodnoj ravnopravnosti i ekonomskom osnaživanju žena, ali i pronaći rješenja koja će promijeniti sisteme njege i brige na način da budu zasnovani na ljudskim pravima, rodno osjetljivi, te da uzimaju u obzir invaliditet i dob - navodi se u saopćenju Ministarstva.

   

  Ministar Delić kazao je da će Ministarstvo u skladu sa svojim nadležnostima nastaviti sa aktivnostima na donošenju zakona o socijalnim uslugama koji u velikoj mjeri prepoznaje preporuke navedene u Osnovnoj studiji ekonomije brige i skrbi. Također, aktivnosti Ministarstva bit će usmjerene i na pronalaženju načina za povećanje zaposlenosti žena, smanjenju nejednakost u prihodima između muškaraca i žena, te stvaranju ravnoteže između poslovnog i privatnog života žene.

   

  Tematskoj sjednici o ekonomiji brige i neplaćenom radu žena prisustvovale su predstavnice UN WOMEN BiH, Ambasade Švedske u BiH, Gender centra FBiH, nevladinog sektora i drugi zaintresovani za ovu oblast, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.