FMRSP: Konferencija za medije o sistemu socijalne zaštite

 • 29.08.2023.
 • Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava da će sutra (srijeda, 30. augusta 2023. godine) s početkom u 11:00 sati u sjedištu Vlade Federacije BiH (ulica Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo) biti održana konferencija za medije na temu sistema socijalne zaštite, te o probelmima sa kojima se društvo susreće zbog dugogodišnjeg zanemarivanja i neadekvatnog pristupa oblasti socijalne zaštitu.

  „U duhu sve češćih eskalacija socijalno neprihvatljivih modela ponašanja, među kojima se posebno ističu nasilje u porodici, maloljetnička delikvencija i nasilje nad djecom koji često završavaju i smrtnim ishodima, te općenito ukupne situacije u oblasti socijalne zaštite federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić u saradnji sa Fakultetom političkih nauka, Savezom socijalnih radnika FBiH i UNICEF-om saziva tematsku press konfereciju.

  Cilj ove konferencije je predstaviti javnosti sektor socijalne zaštite, presjek trenutnog stanja u oblasti, te ukazati na kompleksnost sistema socijane zaštite, kao i značaj proaktivne uloge i integrisanog pristupa svih segmenata društva. Cilj je i ukazati na položaj ustanova i centara socijalne zaštite, kadrovskih ograničenja, kompleksnosti potreba korisnika, te shodno informacijama sa terena, upozoriti na trend rasta sociopatoloških pojava, odnosno trend rasta nasilja kako onog porodičnog, tako i maloljetničkog.

  Prisutnima će se obratiti:

  Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike – osvrt na zatečeno stanje u oblasti socijalne zaštite, poduzetim aktivnostima u proteklom period i važnosti djelatnosti socijalnih radnika i drugih pomažućih djelatnosti

  Prof.dr. Sead Turčalo, dekan Fakulteta političkih nauka – o značaju obrazovanja i saradnje akademskog sektora sa strukom na terenu

  Dr. Mirnes Telalović, predsjednik Saveza socijalnih radnika FBiH – o sistemu socijalne zaštite u FBiH, izazovima i problemima sa kojima se susreće društvo

  Doc.dr. Janja Milinković, inspektorica socijalne zaštite Hercegovačko – neretvanskog kantona (HNK) - o potrebi inspecijskog nadzor nad ustanovama socijane zaštite

  Mr. Indira Mehić Čejvan, direktorica Centra za socijalne rad Jajce (SBK) -  o položaju centara za socijalni rad

  Vildana Nalić, pravnica u Centru za socijalne rad Tuzla (TK) – praktični problemi smještaja u ustanove socijane zaštite

  Selma  Kazić, šefica Sektora socijalne politike UNICEF-a - o reformskim proocesima i jačanju ustanova socijalne zaštite“, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.