Federalni zavod za zapošljavanje najavljuje Javni poziv za zapošljavanje Roma

  • 07.12.2023.
  • Federalni zavod za zapošljavanje obavještava da će Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Roma u 2023. godini biti objavljen u petak, 15.12.2023. godine.

    Tekst Javnog poziva i odgovarajući obrasci za apliciranje bit će dostupni na web portalu Zavoda www.fzzz.ba u rubrici „aktuelni programi“.

    Iz Zavoda navode da se Program realizira s ciljem sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja Roma sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH, posebno cijeneći njihovu socijalnu i drugu osjetljivost, a radi sprečavanja dugotrajne nezaposlenosti.

    Do otvoranja Javnog poziva potencijalnim korisnicima je, radi informisanja, dostupan tekst Programa na web portalu Zavoda, saopćeno je iz Federalnog zavoda za zapošljavanje.