Èelnici Svjetske banke i MMF-a u Vladi FBiH

  • 08.11.2007.
  • Premijer Federacije BiH dr. Nedžad Branković, zajedno s federalnim ministrima rada i socijalne politike dr. Pericom Jelečevićem i branitelja i invalida domovinskog rata Zahidom Crnkićem danas je, u sjedištu Federalne vlade u Sarajevu, sa šefovima bosanskohercegovačkih ureda Svjetske banke Marcom Mantovenellijem i Međunarodnog monetarnog fonda Grahamom Slackom razgovarao o projektu “Jedan zakon - jedan fond”.