Aktuelnosti

Pismo premijera Mujezinovića rukovodstvima dvaju terminala

Premijer Federacije BiH Mustafa Mujezinović danas je predsjedniku Nadzornog odbora Terminala Federacije d.o.o. Sarajevo Dževadu Paradžiku, generalnom direktoru Terminala Federacije d.o.o. Sarajevo Ibrahimu Bečirbegoviću, predsjedniku Nadzornog odbora Naftnih terminala Federacije d.o.o. Ploče Murizu Aliću i članovina Uprave Naftnih terminala Federacije d.o.o. Ploče Vehidu Frljaku i Davoru Matiću uputio pismo, u kojem se kaže:

03.08.2010.

Mujezinović pisao Vijeću za štampu u BiH

Premijer Federacije BiH Mustafa Mujezinović uputio je Vijeću za štampu u BiH pismo, u kojem se kaže: „Kao medijatoru koji nadgleda primjenu Kodeksa za štampu BiH, te štiti javnost od neprofesionalnog i manipulatorskog novinskog izvještavanja, obraćam vam se povodom zlonamjernog i tendencioznog povezivanja teksta objavljenog 3.8.2010. godine, na strani 9. ‘Dnevnog avaza’, pod nazivom ‘Šta je s milionima maraka blokiranim u Hercegovačkoj banci’, s mojom slikom.

03.08.2010.

Saopćenje Gender Centra Federacije BiH

Povodom Akcijskog plana za uvođenje gender odgovornih proračuna u Federaciji BiH 2010-2012. u pilot oblasti „Rad i zapošljavanje” (AP GOB F BiH 2010-2012) - AP GOB, Gender Centar Federacije BiH izdao je saopćenje, u kojem se kaže:

02.08.2010.

Otvoreno pismo ministra Heće šefu Ureda EBRD-a u Sarajevu Giuliu Morenu

Veoma iznenađeni Vašim istupom u dnevnoj štampi, prije par dana, i iznesenim uopštenim i neutemeljenim kvalifikacijama, bez ikakve osnove ili prethodne provjere u ovom ministarstvu ili Vladi Federacije BiH, upućujem ovo ''Otvoreno pismo'' da još jednom pojasnimo Vama i javnosti Vaš anahroni stav, koji se odnosi na razvoj energetskog sektora i izgradnju energetskih objekata u Federacije BiH.

29.07.2010.

Nastupna posjeta indijskog ambasadora za BiH premijeru Mujezinoviću

Premijer Federacije BiH Mustafa Mujezinović primio je danas u nastupnu posjetu novoimenovanog ambasadora Republike Indije za BiH sa sjedištem u Budimpešti Gaurija Shankara Gupta-e, koji je izrazio zadovoljstvo dostignutim nivoom bilateralnih odnosa i naglasio potrebu njihovog daljnjeg unapređivanja.

28.07.2010.

Podrška setu reformskih zakona

Èlanovi Ekonomsko-socijalnog vijeća (ESV) za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici u Sarajevu razmatrali su set zakona kojim se reguliraju pitanja iz domena radnopravnog zakonodavstva.

27.07.2010.

Nastupna posjeta libijskog ambasadora u BiH premijeru Mujezinovića

Premijer Federacije BiH Mustafa Mujezinović primio je danas u nastupnu posjetu ambasadora Velike Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije u BiH dr. Salema A.A. Finnira koji ga je upoznao s namjerom da, za vrijeme službovanja u našoj zemlji, radi i zalaže se za daljnje unaprjeđivanje dostignutih bilateralnih odnosa, posebno na ekonomskom planu za šta, prema obostranoj ocjeni sagovornika, postoje realne pretpostavke.

27.07.2010.

Podrška za nove sportske uspjehe

Danas je premijer Federacije BiH Mustafa Mujezinović primio svjetsku juniorsku prvakinju u džudou Larisu Cerić koja je pred izazovnim turnirima širom svijeta kako bi ispunila normu za Olimpijske igre koje će se 2012. godine održati u Londonu.

27.07.2010.

Kineska privredna delegacije u Vladi FBiH

U obnovi postojećih i izgradnji novih elektroenergetskih objekata u Federaciji BiH, što je jedan od planskih zadataka Federalne vlade, potrebni su investitori i investicije. U tim okvirimo vidimo mogućnost proširenja saradnje sa odgovarajućim kineskim kompanijama u pogledu razmjene roba i tehnologija, rekao je danas premijer Federacije BiH Mustafa Mujezinović koji je danas, sa federalnim ministrom energije, rudarstva i industrije Vahidom Hećom, primio delegaciju Kineske korporacije Guodian ( China Guodian Corporation).

26.07.2010.

Strategija reforme penzionog sistema povučena iz parlamentarne procedure

Premijer Federacije BiH Mustafa Mujezinović povukao je danas iz parlamentarne procedure Strategiju reforme penzionog sistema iz razloga što u javnoj raspravi o ovom dokumentu nije omogućeno učešće svih interesnih grupa koje su mogle dati doprinos sagledavanju ukupnog stanja i iznalaženju rješenja za poboljšanje materijalnog položaja penzionera.

26.07.2010.

Mujezinović primio Englisha u oproštajnu posjetu

Premijer Federacije BiH Mustafa Mujezinović primio je danas u oproštajnu posjetu ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Charlesa L. Englisha, kojem je zahvalio na izuzetnom angažmanu i doprinosu tokom diplomatske karijere u našoj zemlji.

23.07.2010.

Promovirana dva pravilnika Federalnog ministarstva okoliša i turizma

Federalno ministarstvo okoliša i turizma danas je u zgradi Vlade Federacije BiH u Sarajevu promoviralo dva pravilnika koji se odnose na upravljanje korisnim dijelom komunalnog otpada. Riječ je o Pravilniku o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom i Pravilniku o prekograničnom prometu otpada.

21.07.2010.

Posjeta delegacije Vlade FBiH Srebrenici

"U ovo mjesto treba svakako dolaziti zbog onih ljudi koji nisu htjeli da dozvole da se uništi ljudsko dostojanstvo da se uništi život nego su se hrabro oduprli tome. Ovdje se mora nastaviti život, mora se omogućiti novim generacijama da žive na ovim prelijepim prostorima BiH. S toga nam je cilj da pomognemo razvoj Srebrenice.

19.07.2010.

Gender centru FBiH i SNV-u Balkan dodijeljen grant od 1,4 miliona $

Nakon što je Gender centar Federacije BiH, u saradnji sa SNV Balkan, izradio trogodišnji „Program za unaprjeđenje ravnopravnosti spolova i ženskih prava na lokalnom nivou“, UN-ov Fond za ravnopravnost spolova dodijelio im je grant u iznosu od 1,4 miliona $. Program je, u velikoj međunarodnoj konkurenciji...

16.07.2010.