50. RJEŠENJE o razrješenju privremenog Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine

Na temelju članka 64. stavak (6) Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13) i članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 312. sjednici, održanoj 21.04.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O RAZRJEŠENJU PRIVREMENOG UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I.


Razrješava se privremeno Upravno vijeće Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine u slijedećem sastavu:

1. Adisa Mehić, predsjednik,

2. Jadranka Knežević, član,

3. Safet Guska, član,

4. Vesna Četković-Bašić, član,

5. Sanela Sičanica, član.

II.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 575/2022
21. travnja 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.