16. sjednica Vlade FBiH (HITNA)

  • 27.09.2023.
  • 16. sjednica Vlade FBiH (HITNA)

    Vlada Federacije BiH je na hitnoj, telefonski održanoj, sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva donijela Rješenje kojim se Vlatka Martinović privremeno imenuje za direktoricu Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH počev od 27.9.2023. godine, na period do tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka konačnog imenovanja saglasno Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH. Na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva doneseno je i Rješenje kojim se Suad Bijedić privremeno imenuje za zamjenika direktorice Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, počev od 28.9.2023. godine, na period do tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka konačnog imenovanja saglasno zakonu. Prethodno je doneseno Rješenje kojim se razrješava dužnosti dosadašnji zamjenik direktorice ovog zavoda.