Поступак издавања енергетских дозвола за изградњу пет соларних електрана

  • 06.10.2022.
  • Поступак издавања енергетских дозвола за изградњу пет соларних електрана

    Влада ФБиХ је усвојила информације Федералног министарства енергије, рударства и индустрије о активностима и дала претходне сагласности у поступку издавања енергетских дозвола привредном друштву ЕЦО-WАТ д.о.о. Кисељак за изградњу пет фотонапонских електрана (А1, А2, А3, А4 и А5).

    Свака од ових соларних електрана је инсталисане називне и одобрене снаге прикључења од по 4,999 МW, те планиране годишње производње електричне енергије од по 7.150,086 МWх. Фотонапонске електране ће, како је планирано, бити грађене на локалитету опћине Столац, у Пословној зони Ходово.

    Влада је задужила Федерално министарство енергије, рударства и индустрије да приступи активностима прописаним Уредбом о поступку, критеријима, форми и садржају захтјева за издавања енергетске дозволе за изградњу нових и реконструкцију постојећих производних постројења на издавању енергетских дозвола.

    Донесени закључци Владе Федерације БиХ ступају на снагу даном доношења.